Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 15: CitiesphamUnit 15: Citiespham

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 15: Citiespham

I. Ngữ âm

1. Các phụ âm /θ/ và /ð/

/θ/: Đặt đầu lưỡi ở giữa hai hàm răng phía trước. đẩy luồng hơi ra ngoài qua răng và đầu lưỡi.

Ví dụ: think, thin, thought, worth,…

/ð/: - Đặt đầu lưỡi ở giữa hai hàm răng;

- Sau đó, đẩy luồng khí thoát ra giữa đầu lưỡi và răng hàm trên sao cho các bạn nghe thấy tiếng luồng khí thoát ra (không mạnh bằng âm /θ/);

- Chú ý làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm;

Ví dụ: they, then, those, brother,…

2. Nhận biết

2.1. Phụ âm /θ/

"th" được phát âm là /θ/ khi nó đứng đầu, giữa hay cuối từ.

Ví dụ: think, month, truth, bath,…

"th" được phát âm là /θ/ khi "th" được thêm vào một tính từ để chuyển thành danh từ.

Ví dụ: width, depth, length, strength,…

"th" được phát âm là /θ/ khi "th" chỉ số thứ tự.

Ví dụ: fourth, fifth, sixth,…

2.2. Phụ âm /ð/

"th" được phát âm là /ð/.

Ví dụ: they, father, this, other, than, feather,…

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. One third is thirty percent, right?

b. I thought he was an athlete.

c. Her birthday was last Thursday.

d. What are those things over there?

e. Should we go there together?

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 15 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-cities.jsp