Unit 15 lớp 10: Language FocusUnit 15: Cities

E. Language Focus (Trang 164-165 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

* Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

/θ/ /ð/

think

thought

mouth

thin

something

birthday

they

those

clothes

then

another

brother

Luyện tập các câu sau:

1. I thought Mr. Smith was thirty-three.

2. But next Thursday will be his thirtieth birthday.

3. Something about him makes me think he is like my brother.

4. The roses that you gave him are beautiful.

5. Look at the clothes on that thin man over there!

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi nghĩ ông Smith đã ba mươi ba tuổi.

2. Nhưng thứ Năm tới sẽ là sinh nhật thứ ba mươi của anh ấy.

3. Một cái gì đó về anh ta làm cho tôi nghĩ rằng anh ấy giống như anh trai của tôi.

4. Hoa hồng mà bạn tặng cho anh ấy thật đẹp.

5. Hãy nhìn vào quần áo trên người đàn ông mảnh mai ở đằng kia!

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

Non-defining and defining relative clauses (Mệnh đề quan hệ không xác định và xác định)

Quảng cáo
Soạn Unit 15 lớp 10: Language Focus | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Exercise 1. Underline the relative clauses in these sentences, and indicate if they are defining (D) or non-defining (ND). Add a comma where required. (Gạch dưới các mệnh đề quan hệ trong các câu sau, và chỉ rõ nếu chúng là các mệnh đề xác định (D) hay không xác định (ND). Thêm một dấu phảy nếu cần.)

1. Washington D.C, which is located on the East Coast of the United States, has many interesting and historical places to visit. (ND)

2. Brasilia, which is located on Granada River, became to capital of Brazil in 1960. (ND)

3. Mexico city, which has a population of nearly 20,000,000, is the largest metropolitan area in the world. (ND)

4. Seoul, which hosted the 1988 summer Olympics, is well-known for its shopping centres. (ND)

5. There are many temples in Kyoto, which used to be the capital of Japan. (ND)

Quảng cáo

Connecting contrasting ideas: Although (Nối các ý kiến tương phản)

Exercise 2. Combine the following sentences using although. (Nối các câu sau bởi sử dụng although.)

1. Although there is not much to do in the countryside, I prefer living in the countryside.

2. Although there is much pollution in Los Angeles, it is an ideal place to live.

3. Although the shops are crowded, people are not buying much.

4. Although the city is a fovourite tourist destination for many people, it has its problems.

5. Although it is a safe neighbourhood, it is best to be careful.

Quảng cáo

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 15 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-cities.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học