Unit 15 lớp 10: ReadingUnit 15: Cities

A. Reading (Trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

- Work in pairs. Below are some well-known places in New York. Match the names to the pictures. (Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số địa danh nổi tiếng ở New York. Ghép tên với các tranh.)

Quảng cáo
Soạn Unit 15 lớp 10: reading | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10
1 - a 2 - b 3 - d 4 - c

- Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. Where is New York? (New York ở đâu?)

=> It's in New York State, USA.

2. What do you know about the city? (Bạn biết gì về thành phố này?)

=> It's a great place for art. There are a lot of big art museums and hundreds of small art galleries throughout the city that are worth visiting. It's also famous for its skyscrapers, such as the Empire State Building and the World Trade Centre, and the statue of liberty.

Quảng cáo

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

New York City is located in the southeastern part of New York State. It developed at the point where the Hudson and Passaic rivers mingle with the water of the Atlantic Ocean. New York Harbour, which is ice-free in all seasons, is one of the largest and finest in the world. With a population of more than 7 million in the city and 19 million in the whole metropolitan region, and the total area of 946 square km, New York is the largest city in the United States.

The city was founded by the Dutch in 1624. At first, it was called Fort Amsterdam, and then New Amsterdam. In 1664, the English took over the city and renamed it New York. New York is a very unusual city. Although it is not the capital of the country, it is the home of the United Nations and the centre of global finance, communications, and business. New Yorkers arc people who come from all over the United States and many different countries in the world. The city is characterised by its hundreds of tall otTices and apartment buildings, some of which arc among the tallest buildings in the world. Visitors to New York are all attracted by places such as the Statue of Liberty, the Empire State Building, Wall Street, and the Broadway theatre district. New York is also the place where tourists can visit some world famous art galleries and museums.

Hướng dẫn dịch:

Thành phố New York nằm ở miền đông nam tiểu bang New York. Thành phố phát triển tại nơi hai con sông Hudson và Passaic hòa vào biển Đại Tây Dương. Cảng New York, một hải cảng không bị đóng băng trong tất cả các mùa, là một trong những hải cảng đẹp và lớn nhất thế giới. Với dân số hơn 7 triệu người trong thành phố và 19 triệu ở vùng đô thị và tổng diện tích là 946 km2, New York là thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Thành phố do người Hà Lan lập nên vào năm 1624. Lúc đầu nó được gọi là Fort Amsterdam, sau đó là New Amsterdam. Đến năm 1664, người Anh chiếm thành phố và đặt tên là New York. New York là một thành phố kỳ lạ. Mặc dù nó không phải là thủ đô của cả nước, nhưng nó lại là cơ quan của Liên Hiệp Quốc và là trung tâm tài chính, viễn thông và thương mại thế giới. Người New York đến từ khắp nơi trên đất Mỹ và từ nhiều nước khác trên thế giới. Thành phố có nét đặc trưng bởi hàng trăm công sở cao ốc và nhà ở cao tầng mà trong số đó có những tòa nhà cao nhất thế giới. Du khách đến thăm New York đều bị thu hút bởi những địa danh như Tượng Nữ Thần Tự Do, Tòa nhà Empire State, Phố Wall, và khu vực nhà hát Broadway. New York còn là nơi du khách cỏ thể đến thăm các viện bảo tàng và phòng tranh nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới.

Task 1. The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Các từ ở A xuất hiện trong bài đọc. Ghép chúng với phần định nghĩa của chúng ở B.)

1 - d2 - c3 - e4 - a5 - b
metropolitan region: vùng đô thị
take over: chiếm đóng
unusual: bất thường, kì lạ
ice-free: không bị đóng băng
mingle with: hòa trộn
Quảng cáo

Task 2. Decide whether the statement are true (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu là đúng (T) hay sai (F).)

1. T2. F3. T4. T5. T

2 - F => New York Harbour is ice-free in all seasons.

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. Where is New York City? (Thành phố New York ở đâu?)

=> It's in the southeastern part of New York state.

2. What is its population? (Dân số của nó là bao nhiêu?)

=> It has a population if more than 7 million people in the city and 19 million in the whole metropolitan region.

3. Why was New York originally called New Amsterdam? (Tại sao lúc đầu New York được gọi là New Amsterdam?)

=> New York was originally called New Amsterdam because it was founded by the Dutch.

4. What makes New York an unusual city? (Điều gì khiến New York thành một thành phố kì lạ?)

=> It is the home of the United Nations and the centre of global finance, communications, and business, which makes it an unusual city.

5. What places in New York are visitors attracted to? (Các du khách bị hấp dẫn bởi các địa danh nào ở New York?)

=> Visitors are attracted to places in New York, such as the state of liberty, the Empire State Building, Wall street, and the Broadway theatre district.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

- If you could visit New York, which place(s) of interest there would you like to see? Why? (Nếu em có thể đến thăm New York, em sẽ đến thăm thắng cảnh nào? Tại sao?)

Quảng cáo

Gợi ý:

If I could visit New York, I would like to see Wall Street. At there, I can see hundreds of tall offices and apartment buildings and the atmosphere of the biggest commercial center in the world. The second place I would like to see is Central Park. Going there make me a chance to see very important people.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 15 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-cities.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học