Unit 15 lớp 10: Speaking



Unit 15: Cities

B. Speaking (Trang 159-160 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. Complete each question in A with a suitable word in B. (Hoàn thành mỗi câu hỏi ở A với một từ thích hợp ở B.)

Quảng cáo
1 - d2 - f3 - a/e
4 - e5 - c6 - b/c

Task 2. Work in pairs. One reads the information about New York and the other about London. Then ask and answer questions about the two cities. (Làm việc theo cặp. Một bạn đọc thông tin về New York và bạn còn lại đọc về London. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về hai thành phố này.)

Gợi ý:

A: When was New York founded?

B: It was founded in 1642. And what about London?

A: It was founded in 43 AD.

B: What's its population?

A: It has a population of about 7 million. How about New York's population?

B: It has a population of 7 million, too. And what is London's ara?

A: ...

Quảng cáo

Task 3. Read and practise the dialogue. (Đọc và luyện tập hội thoại.)

Gợi ý: So sánh tiếp trong sách

A: That's right. But New York has only one big park, meanwhile London has five big park, so London has more big park than New York.

B: Yes. And New York's national holidays is 7 days and that of London is 14 days, so London has more national days than New York.

A: All right. But its transport is as convenient as that of New York. Both cities have convenient transport.

B: That's right.

Task 4. Work in groups. Tell each other which of the two cities you prefer and give reasons. (Làm việc nhóm. Nói cho nhau nghe bạn thích thành phố nào hơn và đưa ra lý do.)

Gợi ý:

- I prefer London to New York because it has more parks and fewer high buildings and more national holidays and its people is formal and reserved. Moreover, the city have my favorite football team, Chelsea club.

- I prefer New York to London because it has many high buildings and its people are very friendly and open. Moreover, it is the centre of the world.

Quảng cáo

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 15 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-cities.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học