Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 15: Citiespham (Phần 2)Unit 15: Citiespham

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 15: Citiespham (Phần 2)

2. Liên từ although

Liên từ trong tiếng Anh là từ dùng để nối hai phần, hai mệnh đề trong một câu. Although là liên từ phụ thuộc, thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc, nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính, được dùng để chỉ sử đối lập (contrast).

Cách dùng:Although + clause

Ví dụ:

Although this city is small, it’s very clean and beautiful.

Although the car is old, it is still reliable.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 15 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-cities.jsp