Unit 2 lớp 10: ListeningUnit 2: School talks

C. Listening (Trang 26-27 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Read and match a question in A with a response in B. (Đọc và ghép câu hỏi ở A với câu trả lời ở B.)

1 - c2 - e3 - a4 - b5 - d
Quảng cáo

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the conversations and match them with the pictures. (Nghe các cuộc hội thoại và ghép chúng với các bức tranh.)

Bài nghe:

Conversation 1: Picture bConversation 2: Picture c
Conversation 3: Picture dConversation 4: Picture a

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What subject is Lan taking this semester? (Học kì này Lan đang theo học môn học nào?)

=> She is taking English.

2. Whose class is Lan in? (Lan ở trong lớp của ai?)

=> She's in Miss Lan Phuong's class.

3. Where is Nam now? (Bây giờ Nam đang ở đâu?)

=> He's at a party.

Quảng cáo

4. How long does Son plan to stay in Nha Trang? (Sơn có kế hoạch ở Nha Trang bao lâu?)

=> He plans to stay there for a week.

5. Does Hoa travel with her friends? (Có phải Hoa đi du lịch với bạn bè cô ấy không?)

=> No, she doesn't. She travels alone.

Task 3. Listen to the last conversation again and write in the missing words. (Nghe lại cuộc hội thoại cuối cùng và điền từ còn thiếu.)

A: Hoa. How do you like (1) it here?

B: It's (2) very nice. The hotel is (3) big and my room is (4) comfortable.

A: Are you (5) traveling with your friends?

B: (6) No. I'm traveling (7) alone.

A: Would you like to go somewhere (8) for a drink?

B: That's great.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the problem(s) you have experienced at school. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói về những khó khăn em đã trải qua ở trường.)

Gợi ý: Đoạn hội thoại sau sẽ gợi ý 2 vấn đề khó khăn, các bạn có thể chọn một trong hai hoặc cả hai.

Hoa: Have you had any difficulties at school, Nga?

Nga: Yes. Certainly I have.

Quảng cáo

Hoa: What difficulties?

Nga: What can I say is learning English?.

Hoa: What's that? Can you tell me?

Nga: In classes, we hardly practise speaking and listening at all because the time reserved for these skills is very little. And what's more the equipment for learning such as cassettes, television ... is very little, too. And at home, I don't have a cassette recorder to listen to my lessons; therefore I can't practise and have a good preparation before classes.

Hoa: Do you have any other difficulty?

Nga: Oh, yes. I live far from school and my friends' houses. So, it's hard for me to study with my friends, especially when I have afternoon classes. Sometimes I get home late in the evening, at about 8 o'clock.

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe

Conversation 1

A: So, what are you taking this semester, Lan?

B: Well. I'm taking English.

A: Me, too. Whose class are you in?

B: Miss Lan Phuong's.

A: How do you like the class?

B: I really enjoy it.

Conversation 2

A: Are you enjoying yourself, Nam?

B: Yes, I am.

A: Would you like me to get you something to drink?

B: Not right now. thank.

Conversation 3

A: Son, how do you like the weather in Nha Trang?

B: Oh, it's great.

A: So, when did you get here?

B: I arrived yesterday.

A: How long are you going to stay?

B: For a week.

A: Do you want to go for a swim?

B: Sure.

Conversation 4

A: Hoa. How do you like it here?

B: It's very nice. The hotel is big and my room is comfortable.

A: Are you travelling with your friends?

B: No. I'm travelling alone.

A: Would you like to go somewhere for a drink?

B: That's great.

Hướng dẫn dịch:

Cuộc hội thoại 1:

A: Vậy, bạn đang học gì trong học kỳ này, Lan?

B: Tôi đang học tiếng Anh.

A: Tôi cũng thế. Bạn học lớp của ai?

B: Lớp cô Lan Phương.

A: Mức độ bạn thích lớp học là như thế nào?

B: Tôi thực sự thích nó.

Cuộc hội thoại 2:

A: Bạn có đang tận hưởng không, Nam?

B: Có.

A: Bạn có muốn tôi đưa cho bạn thứ gì đó để uống không?

B: Không phải bây giờ, cảm ơn.

Cuộc hội thoại 3:

A: Sơn. Bạn thích thời tiết ở Nha Trang không?

B: Ồ, thật tuyệt.

A: Vậy, khi nào bạn đến đây?

B: Tôi đến hôm qua.

A: Bạn sẽ ở lại bao lâu?

B: Trong một tuần.

A: Bạn có muốn đi bơi không?

B: Chắc chắn rồi.

Cuộc hội thoại 4:

A: Hoa. Bạn thích ở đây không?

B: Nó rất đẹp. Khách sạn lớn và phòng của tôi rất thoải mái.

A: Bạn đang đi du lịch với bạn bè?

B: Không, tôi đang đi một mình.

A: Bạn có muốn đi đâu đó để uống không?

B: Thật tuyệt.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 2 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 10 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-school-talks.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6