Tiếng Anh 12 Unit 2 Project (trang 31) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 2 lớp 12 Project trang 31 trong Unit 2: A multicultural world Tiếng Anh 12 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2.

Tiếng Anh 12 Unit 2 Project (trang 31) - Global Success

Quảng cáo

INTRODUCE A CULTURE

(trang 31 Tiếng Anh 12 Global Success):

Work in groups. Choose a country and do some research on its culture. Give a group presentation. It can include some of the following information: (Làm việc nhóm. Chọn một quốc gia và thực hiện một số nghiên cứu về văn hóa của nó. Đưa ra một bài thuyết trình nhóm. Nó có thể bao gồm một số thông tin sau)

- Name of the country (Tên quốc gia)

- Language(s) spoken (Ngôn ngữ mà mọi người nói)

- Traditional festivals and customs (Phong tục và lễ hội truyền thống)

- Music, dance, and fashion (Âm nhạc, điệu nhảy và thời trang)

- Cuisine (Ẩm thực)

Tiếng Anh 12 Unit 2 Project (trang 31) | Tiếng Anh 12 Global Success

Quảng cáo

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2: A multicultural world hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên