Tiếng Anh 12 Unit 2 Getting started (trang 20, 21) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 2 lớp 12 Getting Started trang 20, 21 trong Unit 2: A multicultural world Tiếng Anh 12 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2.

Tiếng Anh 12 Unit 2 Getting Started (trang 20, 21) - Global Success

Quảng cáo

At the International Cultural Festival

1 (trang 20-21 Tiếng Anh 12 Global Success): Listen and read. (Nghe và đọc.)

Track 8

Nam: OK, we've arrived at the International Cultural Festival! It's a very popular event in Ha Noi. It brings cultures from all over the world to one location!

Mai: Yes, it's a way to learn about cultural diversity, particularly by tasting food from different countries.

Linda: I'd really love to try Korean kimchi or traditional Japanese sushi. Japanese cuisine is world-famous, as well as very healthy!

Mai: Can you show us around, Nam?

Nam: Sure. Let's go to the Korean booth to try some kimchi and spicy rice cakes, called tteokbokki. I also heard that a famous K-pop group will be at their booth.

Linda: That'll be amazing! I might meet my favourite group there and get their autographs.

Mai: Well, I'm not really interested in K-pop. Can we first go to the British booth? I'd love to try some fish and chips.

Nam: The British booth is on the corner. They serve delicious British dishes and sell souvenirs of famous tourist attractions in Britain.

Linda: But where's the Vietnamese booth?

Quảng cáo

Nam: I can see it on the map. It's an open booth and it looks huge! Visitors can play Vietnamese traditional games such as tug of war and bamboo dancing.

Linda: They all sound fun. I'll try to join all of them if I can.

Nam: And we can also have spring rolls and bun cha - grilled pork meatballs with noodles, which is probably Ha Noi's most popular dish.

Linda: I suggest that we go to the Vietnamese booth first. I love Vietnamese spring rolls and would like to try bun cha.

Mai: Great. That's a nice idea.

Hướng dẫn dịch:

Nam: OK, chúng ta đã đến Lễ hội Văn hóa Quốc tế! Đây là một sự kiện rất phổ biến ở Hà Nội. Lễ hội mang các nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới về một địa điểm!

Mai: Đúng vậy, đó là một cách để tìm hiểu về sự đa dạng văn hóa, đặc biệt là bằng cách nếm thử các món ăn từ các quốc gia khác nhau.

Linda: Tớ thực sự muốn thử kimchi Hàn Quốc hoặc sushi truyền thống của Nhật Bản. Ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng thế giới và rất tốt cho sức khỏe!

Quảng cáo

Mai: Cậu có thể dẫn chúng tớ đi tham quan xung quanh được không, Nam?

Nam: Chắc chắn rồi. Hãy đến gian hàng Hàn Quốc để thử kim chi và bánh gạo cay, gọi là tteokbokki. Tớ cũng nghe nói có một nhóm nhạc K-pop nổi tiếng sẽ có mặt tại gian hàng.

Linda: Điều đó thật tuyệt vời! Tớ có thể gặp nhóm nhạc yêu thích của mình ở đó và xin chữ ký.

Mai: À, tớ không thực sự hứng thú với K-pop. Trước tiên chúng ta có thể đến gian hàng của Anh được không? Tớ muốn thử món cá và khoai tây chiên.

Nam: Gian hàng của Anh ở góc đường. Họ phục vụ các món ăn ngon của Anh và bán đồ lưu niệm về các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Anh.

Linda: Nhưng gian hàng Việt Nam ở đâu nhỉ?

Nam: Tớ có thể thấy gian hàng trên bản đồ. Đó là một gian hàng mở và trông rất lớn! Du khách có thể chơi các trò chơi truyền thống của Việt Nam như kéo co, múa sạp.

Linda: Tất cả đều có vẻ thú vị. Tớ sẽ cố gắng tham gia tất cả nếu có thể.

Nam: Và chúng ta cũng có thể ăn nem và bún chả - thịt viên nướng với bún, có lẽ là món ăn phổ biến nhất ở Hà Nội.

Linda: Tớ đề xuất chúng ta nên đến gian hàng Việt Nam trước. Tớ yêu món chả giò Việt Nam và muốn thử món bún chả.

Mai: Tuyệt vời. Đó là một ý tưởng hay.

Quảng cáo

2 (trang 21 Tiếng Anh 12 Global Success): Read the conversation again and complete the table. Use no more than THREE words for each blank. (Đọc lại đoạn hội thoại và hoàn thành bảng. Sử dụng không quá BA từ cho mỗi chỗ trống.)

Tiếng Anh 12 Unit 2 Getting started (trang 20, 21) | Tiếng Anh 12 Global Success

Đáp án:

1. sushi

2. group / singers and get autographs

3. fish and chips      

4. bun cha

Hướng dẫn dịch:

Quốc gia

Món ăn nên thử

Những việc nên làm hoặc món đồ nên mua

Nhật Bản

sushi

 

Hàn Quốc

kim chi, tteokbokki

gặp gỡ nhóm nhạc K-pop

Anh

cá và khoai tây chiên

mua quà lưu niệm

Việt Nam

nem rán (chả giò), bún chả

chơi trò chơi – kéo co, múa sạp

3 (trang 21 Tiếng Anh 12 Global Success): Find words and a phrase in 1 that have the same or similar meaning to the following words and phrases. (Tìm từ và cụm từ trong bài 1 có nghĩa giống hoặc tương tự với các từ và cụm từ sau.)

1. variety                     

2. a style of cooking  

3. tasty  

4. interesting places 

Đáp án:

1. diversity

2. cuisine

3. delicious

4. attractions

Giải thích:

1. variety = diversity: đa dạng

2. a style of cooking = cuisine: ẩm thực

3. tasty = delicious: ngon

4. interesting places = tourist attractions: điểm thu hút du khách

4 (trang 21 Tiếng Anh 12 Global Success): Complete the sentences based on the conversation. Use the correct article (a, an, the) or ∅ (no article). (Hoàn thành các câu dựa vào đoạn hội thoại. Sử dụng mạo từ đúng (a, an, the) hoặc ∅ (không có mạo từ).)

1. Nam took Mai and Linda to _____ International Cultural Festival in Ha Noi.

2. Tasting food from different countries is a way to learn about _____ cultural diversity.

3. Nam tells his friends that _____ famous K-pop group will be at the Korean booth.

4. The Vietnamese booth is _____ open booth, and is very big. 

Đáp án:

1. the

2. ∅

3. a

4. an

Giải thích:

1. Danh từ đã xác định nên dùng mạo từ “the”.

2. “cultural diversity” (sự đa dạng văn hóa) là danh từ không đếm được nên không dùng mạo từ.

3. Dùng mạo từ “a” trước danh từ số ít chưa xác định, bắt đầu bằng phụ âm.

4. Dùng mạo từ “an” trước cụm danh từ số ít, bắt đầu bằng nguyên âm.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam đưa Mai và Linda đi Lễ hội văn hóa quốc tế tại Hà Nội.

2. Nếm thử món ăn từ các quốc gia khác nhau là một cách để tìm hiểu về sự đa dạng văn hóa.

3. Nam nói với bạn bè rằng một nhóm nhạc K-pop nổi tiếng sẽ có mặt tại gian hàng Hàn Quốc.

4. Gian hàng Việt Nam là gian hàng mở, và rất lớn.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2: A multicultural world hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên