Unit 7 lớp 12: Getting startedUnit 7 lớp 12: Getting started

1 (trang 18-SGK tiếng anh 12). Nam and Mai are talking about a film. Listen and read. (Nam và Mai đang nói về một bộ phim. Nghe và đọc.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Nam: Did you see the film A.I. on cable TV?

Mai: No, I didn't. What does A.I. mean?

Nam: Artificial Intelligence.

Mai: What's the film about?

Nam: It's a science-fiction film about a robotic child who has human emotions.

Mai: Sounds unbelievable!

Nam: Yeah! The Swintons' only son, Martin, has got a life-threatening disease and waits for a cure to be found. Meanwhile, Monica, his mother agrees to activate David, a robotic boy capable of human emotions. Things appearto be going well with the Swintons.

Mai: So, what happens then?

Nam: Well, Martin is completely cured and healthy again. He often gets David into trouble with other people. They start thinking that David dangerous to humans.

Mai: That's terrible!

Nam: Yes, Monica is worried that they are going to get the robotic boy destroyed. So she has someone take him to a faraway forest and leave him there.

Mai: Poor David!

Nam: Yeah. David thinks Monica doesn't love him any more because he isn't a ‘real boy’ like Martin. So he goes searching for the Blue Fairy to help him to become a real boy.

Mai: Does he find her?

Nam: Well, his dangerous and incredible journey in search of the Blue Fairy is in vain.

Mai: Do you mean David cannot find the Blue Fairy?

Nam: No, he cannot. But after two thousand years, when humans do not exist any more, David is found and resurrected by future A.I.

Mai: Really? Incredible!

Nam: Well, thanks to the advanced science and technology, David is reunited with Monica.

Mai: A happy ending, right?

Nam: Yes. But they can only spend one happy day together as a real mother and a real son.

Mai: Why only one day?

Nam: I don't know... In the last scene, they both fall asleep... Well, you should watch the film. There are a lot more thrilling events to see.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Nam: Bạn đã xem bộ phim A.I. Trên truyền hình cáp?

Mai: Không, tôi không. A. Tôi nghĩa là?

Nam: Trí tuệ nhân tạo.

Mai: Bộ phim về cái gì?

Nam: Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng về một đứa trẻ có con người có cảm xúc của con người.

Mai: Nghe không thể tin được!

Nam: Vâng! Con trai duy nhất của Swintons, Martin, đã có một căn bệnh đe dọa mạng sống và chờ đợi một phương thuốc chữa bệnh được tìm thấy. Trong khi đó, Monica, mẹ anh đồng ý kích hoạt David, một cậu bé robot có khả năng cảm xúc của con người. Thingsappearto sẽ tốt với Swintons.

Mai: Vì vậy, những gì xảy ra sau đó?

Nam: Vâng, Martin đã được chữa khỏi hoàn toàn và khoẻ mạnh trở lại. Anh ta thường khiến David gặp rắc rối với người khác. Họ bắt đầu nghĩ rằng David nguy hiểm cho con người.

Mai: Thật là khủng khiếp!

Nam: Vâng, Monica lo lắng rằng họ sẽ khiến cậu con robot bị phá hủy. Vì vậy, cô có ai đó đưa anh ta đến một khu rừng xa xôi và để anh ta ở đó.

Mai: Người nghèo David!

Nam: Vâng. David nghĩ Monica không còn yêu anh nữa bởi vì anh ta không phải là một "cậu bé thực sự" như Martin. Vì vậy, anh ta đi tìm Blue Fairy để giúp anh ta trở thành một cậu bé thực sự.

Mai: Anh ấy có tìm thấy cô ấy không?

Nam: Vâng, hành trình nguy hiểm và đáng kinh ngạc của anh ấy để tìm kiếm Blue Fairy là vô ích.

Mai: Ý anh là David không thể tìm thấy Blue Fairy?

Nam: Không, anh ta không thể. Nhưng sau hai nghìn năm, khi con người không còn tồn tại nữa, David sẽ được tìm thấy và phục sinh bằng A.I.

Mai: Thật sao? Đáng kinh ngạc!

Nam: Vâng, nhờ vào khoa học và công nghệ tiên tiến, David đã đoàn tụ với Monica.

Mai: Một kết thúc có hậu, phải không?

Nam: Vâng. Nhưng họ chỉ có thể dành một ngày hạnh phúc với nhau như một người mẹ thực sự và một con trai thật.

Mai: Tại sao chỉ một ngày?

Nam: Tôi không biết ... Trong cảnh cuối cùng, cả hai đều ngủ thiếp đi ... Vâng, bạn nên xem phim. Có nhiều sự kiện ly kỳ hơn để xem.

Quảng cáo

2 (trang 19-SGK tiếng anh 12). Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi dưới đây.)

1. Why do you think Monica agrees to activate the robotic boy?

2. Why does David look for the Blue Fairy?

3. What is David's journey like?

4. What happens to humans after two thousand years in the film?

5. Do you like science-fiction films? Why?/Why not?

Đáp án:

1. Because she has the only son whose life is threatened by a very dangerous disease.

2. Because he wants her to help him become a real boy.

3. It is dangerous and incredible.

4. They become extinct.

5. Yes, I do. Because science-fiction films help me know more about the outer space and develop my imagination.

Hướng dẫn dịch:

1. Vì bà có đứa con trai duy nhất mà tính mạng bị đe dọa bởi một căn bệnh rất nguy hiểm.

2. Vì anh ấy muốn cô ấy giúp anh ấy trở thành một chàng trai thực thụ.

3. Nó nguy hiểm và không thể tin được.

4. Chúng tuyệt chủng.

5. Vâng, tôi có. Vì những bộ phim khoa học viễn tưởng giúp con hiểu biết thêm về không gian vũ trụ và phát triển trí tưởng tượng của mình.

3 (trang 19-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Find a word or phrase in conversation that means the following. (Làm việc theo cặp. Tìm một từ hoặc cụm từ trong cuộc trò chuyện có nghĩa là như sau.)

1. a type of book or film showing space travel or on other planets, based on imagined scientific discoveries of the future

___________

2. expressing harm or violence

___________

3. ruined or exterminated

___________

4. without success

___________

Đáp án:

1. science fiction2. threatening3. destroyed4. in vain

4 (trang 19-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Discuss the underlined grammar points. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về những điểm ngữ pháp được gạch dưới.)

Monica is worried that they are going to get robotic boy destroyed. So she has someone take him to a faraway forest ...

Đáp án:

they are going to get robotic boy destroyed → passive causative.

she has someone take him to a faraway forest → active causative.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-7-artificial-intelligence.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác