Unit 7 lớp 12: Getting startedUnit 7 lớp 12: Getting started

1. Nam and Mai are talking about a film. Listen and read. (Nam và Mai đang nói về một bộ phim. Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Nam: Did you see the film A.I. on cable TV?

Mai: No, I didn't. What does A.I. mean?

Nam: Artificial Intelligence.

Mai: What's the film about?

Nam: It's a science-fiction film about a robotic child who has human emotions.

Mai: Sounds unbelievable!

Nam: Yeah! The Swintons' only son, Martin, has got a life-threatening disease and waits for a cure to be found. Meanwhile, Monica, his mother agrees to activate David, a robotic boy capable of human emotions. Things appearto be going well with the Swintons.

Mai: So, what happens then?

Nam: Well, Martin is completely cured and healthy again. He often gets David into trouble with other people. They start thinking that David dangerous to humans.

Mai: That's terrible!

Nam: Yes, Monica is worried that they are going to get the robotic boy destroyed. So she has someone take him to a faraway forest and leave him there.

Mai: Poor David!

Nam: Yeah. David thinks Monica doesn't love him any more because he isn't a ‘real boy’ like Martin. So he goes searching for the Blue Fairy to help him to become a real boy.

Mai: Does he find her?

Nam: Well, his dangerous and incredible journey in search of the Blue Fairy is in vain.

Mai: Do you mean David cannot find the Blue Fairy?

Nam: No, he cannot. But after two thousand years, when humans do not exist any more, David is found and resurrected by future A.I.

Mai: Really? Incredible!

Nam: Well, thanks to the advanced science and technology, David is reunited with Monica.

Mai: A happy ending, right?

Nam: Yes. But they can only spend one happy day together as a real mother and a real son.

Mai: Why only one day?

Nam: I don't know... In the last scene, they both fall asleep... Well, you should watch the film. There are a lot more thrilling events to see.

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Nam: Bạn đã xem bộ phim A.I. Trên truyền hình cáp?

Mai: Không, tôi không. A. Tôi nghĩa là?

Nam: Trí tuệ nhân tạo.

Mai: Bộ phim về cái gì?

Nam: Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng về một đứa trẻ có con người có cảm xúc của con người.

Mai: Nghe không thể tin được!

Nam: Vâng! Con trai duy nhất của Swintons, Martin, đã có một căn bệnh đe dọa mạng sống và chờ đợi một phương thuốc chữa bệnh được tìm thấy. Trong khi đó, Monica, mẹ anh đồng ý kích hoạt David, một cậu bé robot có khả năng cảm xúc của con người. Thingsappearto sẽ tốt với Swintons.

Mai: Vì vậy, những gì xảy ra sau đó?

Nam: Vâng, Martin đã được chữa khỏi hoàn toàn và khoẻ mạnh trở lại. Anh ta thường khiến David gặp rắc rối với người khác. Họ bắt đầu nghĩ rằng David nguy hiểm cho con người.

Mai: Thật là khủng khiếp!

Nam: Vâng, Monica lo lắng rằng họ sẽ khiến cậu con robot bị phá hủy. Vì vậy, cô có ai đó đưa anh ta đến một khu rừng xa xôi và để anh ta ở đó.

Mai: Người nghèo David!

Nam: Vâng. David nghĩ Monica không còn yêu anh nữa bởi vì anh ta không phải là một "cậu bé thực sự" như Martin. Vì vậy, anh ta đi tìm Blue Fairy để giúp anh ta trở thành một cậu bé thực sự.

Mai: Anh ấy có tìm thấy cô ấy không?

Nam: Vâng, hành trình nguy hiểm và đáng kinh ngạc của anh ấy để tìm kiếm Blue Fairy là vô ích.

Mai: Ý anh là David không thể tìm thấy Blue Fairy?

Nam: Không, anh ta không thể. Nhưng sau hai nghìn năm, khi con người không còn tồn tại nữa, David sẽ được tìm thấy và phục sinh bằng A.I.

Mai: Thật sao? Đáng kinh ngạc!

Nam: Vâng, nhờ vào khoa học và công nghệ tiên tiến, David đã đoàn tụ với Monica.

Mai: Một kết thúc có hậu, phải không?

Nam: Vâng. Nhưng họ chỉ có thể dành một ngày hạnh phúc với nhau như một người mẹ thực sự và một con trai thật.

Mai: Tại sao chỉ một ngày?

Nam: Tôi không biết ... Trong cảnh cuối cùng, cả hai đều ngủ thiếp đi ... Vâng, bạn nên xem phim. Có nhiều sự kiện ly kỳ hơn để xem.

2. Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi dưới đây.)

Quảng cáo

1. Because she has the only son whose life is threatened by a very dangerous disease.

2. Because he wants her to help him become a real boy.

3. It is dangerous and incredible.

4. They become extinct.

5. Students'answers

3. Work in pairs. Find a word or phrase in conversation that means the following. (Làm việc theo cặp. Tìm một từ hoặc cụm từ trong cuộc trò chuyện có nghĩa là như sau.)

1. science fiction2. threatening3. destroyed4. in vain

4. Work in pairs. Discuss the underlined grammar points. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về những điểm ngữ pháp được gạch dưới.)

Quảng cáo

they are going to get robotic boy destroyed → passive causative.

she has someone take him to a faraway forest → active causative.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-7-artificial-intelligence.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa