Unit 7 lớp 12: WritingUnit 7 lớp 12: Writing

1. Put the following phrases about intelligent robots in the appropriate columns. (Đặt các cụm từ sau đây về robot thông minh trong các cột thích hợp.)

Quảng cáo
AdvantagesDisadvantages
2, 3, 61, 4, 5

2. Read and combine the sentence halves. (Đọc và kết hợp 2 nửa của câu.)

1. d2. f3. b4. a5. c6. e

3. Complete the outline. Then write an essay of 220-260 words to discuss the advantages and disadvantages of using intelligent robots, using the ideas in 2 and 3. (Hoàn thành đề cương. Sau đó viết một bài luận trong 220-260 từ để thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng robot thông minh, sử dụng những ý tưởng trong 2 và 3.)

Quảng cáo
advantagesdisadvantages
reduce workforce in industries, help doctors to do surgery and do researchbecome useless by power failure, attached and taken control of by hackers leading to the misuse of robotic devices
Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-7-artificial-intelligence.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa