Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều đầy đủ nhất | Explore Our World 3

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 2 lớp 3 Cánh diều

Quảng cáo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Bird

Danh từ

/bɝːd/

Chim

Butterfly

Danh từ

/ˈbʌt̬.ɚ.flaɪ/

Bướm

Tree

Danh từ

/triː/

Cây

Sky

Danh từ

/skaɪ/

Bầu trời

Sun

Danh từ

/sʌn/

Mặt trời

Rock

Danh từ

/rɑːk/

Đá

River

Danh từ

/ˈrɪv.ɚ/

Dòng sông

Pet dog

Danh từ

/pet dɑːɡ/

Chú chó cưng

Rainbow

Danh từ

/ˈreɪn.boʊ/

Cầu vồng

Moon

Danh từ

/mu:n/

Mặt trăng

Star

Danh từ

/stɑːr/

Sao

Cloud

Danh từ

/klaʊd/

Mây

Bush

Danh từ

/bʊʃ/

Bụi cây

Flower

Danh từ

/ˈflaʊ.ɚ/

Hoa

Mountain

Danh từ

/ˈmaʊn.tən/

Núi

Ocean

Danh từ

/ˈoʊ.ʃən/

Đại dương

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác