Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Value trang 44 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Value trang 44 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Value trang 44.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Value trang 44 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 44 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

I like the river. It’s green. I enjoy nature

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Tớ thích dòng sông. Nó màu xanh. Tớ thích thiên nhiên.

2 (trang 44 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Think. What do you see? (Bạn nhìn thấy gì)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Value trang 44 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

I see a river. It is green. There are rocks and mountains. They are white.

Hướng dẫn dịch

Tớ thấy một dòng sông. Nó màu xanh. Có đá và núi ở đó. Chúng có màu trắng.

3 (trang 44 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Share. (Chia sẻ)

I see rock and mountains. They’re white. I enjoy the nature

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

I see a river. It is green. There are rocks and mountains. They are white.

Hướng dẫn dịch

Tớ thấy đá và núi. Chúng có màu trắng. Tớ tận hưởng thiên nhiên

Tớ thấy một dòng sông. Nó màu xanh. Có đá và núi ở đó. Chúng có màu trắng.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác