Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 5 trang 36 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 5 trang 36 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 5 trang 36.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 5 trang 36 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 36 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn vào tranh, nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 5 trang 36 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

A cloud : Một đám mây

A star: Một ngôi sao

A rainbow: cầu vồng

The moon: Mặt trăng

2 (trang 36 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Point and say. (Chỉ và đọc các từ)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 5 trang 36 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

3 (trang 36 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Draw and color. Say. (Vẽ, tô màu và nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 5 trang 36 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

They are blue clouds

It is a red sun

It’s a green rainbow

Hướng dẫn dịch

Chúng là những đám mây xanh

Đó là một mặt trời màu đỏ

Đó là một cầu vồng màu xanh lá cây

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác