Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 8 trang 39 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 8 trang 39 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 8 trang 39.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 8 trang 39 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 39 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 8 trang 39 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Eddie: Chú bướm ở đâu vậy?

Mia: Nó ở trên bông hoa

Eddie: Thế những đám mây ở đâu?

Mia: Nó ở trên bầu trời

2 (trang 39 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look. Listen and number. (Nhìn tranh. Nghe và đánh số)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 8 trang 39 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

3-1-2-4

Nội dung bài nghe

Number 1. Where the flowers? They’re on the bush

Number 2: Where are the frogs? They’re in the river

Number 3: Where is the flower? It’s in the bush

Number 4: Where is the frog? It’s in the river

Hướng dẫn dịch

Số 1. Hoa ở đâu? Họ đang ở trên bụi rậm

Số 2: Ếch ở đâu? Họ đang ở trong sông

Số 3: Hoa ở đâu? Nó ở trong bụi rậm

Số 4: Con ếch ở đâu? Nó ở trong sông

3 (trang 39 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Ask and answer. (Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 8 trang 39 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

1. Where are the clouds? They are in the sky

2. Where are frogs? They are in the river.

3. Where are stars? They are in the sky.

4. Where is the flower? It is in the bush

5. Where is a bird? It is the tree.

6. Where are chickens? They are on the rock

7. Where is the butterfly? It is on the flower

8. Where is the frog? It is on the rock

Hướng dẫn dịch

1. Mây ở đâu? Họ ở trên bầu trời

2. Những chú ếch ở đâu? Họ đang ở trong sông.

3. Những ngôi sao ở đâu? Chúng ở trên bầu trời.

4. Bông hoa ở đâu? Nó ở trong bụi rậm

5. Chú chim ở đâu? Nó là cái cây.

6. Những con gà ở đâu? Chúng đang ở trên đá

7. Con bướm ở đâu? Nó ở trên bông hoa

8. Chú ếch là gì? Nó ở trên đá

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác