Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 4 trang 35 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 4 trang 35 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 4 trang 35.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 4 trang 35 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 25 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn vào tranh, nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 4 trang 35 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Eddie: Đây là cái gì vậy?

Mia: Nó là một cái cây. Chúng là cái gì vậy?

Eddie: Chúng là những hòn đá

2 (trang 35 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look. Listen and circle. (Nhìn tranh. Nghe và khoanh tròn)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 4 trang 35 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

1- a bird

2- trees

3- a rock

4-pet dogs

Nội dung bài nghe

1. What is it? It’s a bird

2. What are they? They are trees

3. What is it? It’s a rock

4. What are they? They are pet dogs

Hướng dẫn dịch

1. Nó là gì? Nó là một con chim

2. Chúng là gì? Chúng là những cái cây

3. Nó là gì? Đó là một tảng đá

4. Chúng là gì? Chúng là những con chó cưng

3 (trang 25 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look. Ask and answer. (Nhìn tranh. Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 4 trang 35 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

What are they? They’re pet dogs

What is it? It’s a river

What is it? It’s a tree

What are they? They’re rocks

Hướng dẫn dịch

Chúng là gì vậy? Chúng là những con chó cưng

Nó là gì? Đó là một con sông

Nó là gì? Nó là một cái cây

Chúng là gì vậy? Chúng là những hòn đá

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác