Tiếng Anh lớp 3 Starter

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Starter sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Starter.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Starter - Global Success 3 Kết nối tri thức

Xem thêm: Từ vựng Starter lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 trang 7 phần A. Numbers

1 (trang 7 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and repeat. (Nghe, chỉ và đọc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Starter Numbers trang 7 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch

One: số một

Two: số hai

Three: Số ba

Four: số bốn

Five: số năm

Six: số sáu

Seven: Số bảy

Eight: số tám

Nine: số chín

Ten: số mười

2 (trang 7 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and tick.  (Nghe và đánh dấu tick)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Starter Numbers trang 7 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án: 3,5,8,10

Nội dung bài nghe: three, five, eight, ten

Hướng dẫn dịch:

Three: số ba

Five: số năm

Eight: số tám

Ten: số mười

3 (trang 7 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match. (Đọc và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Starter Numbers trang 7 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1-c

2-e

3-b

4-a

5-d


Tiếng Anh lớp 3 trang 8 phần B. The alphabet

1 (trang 8 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and sing. (Nghe, chỉ và cùng hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Starter The alphabet trang 8 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

2 (trang 8 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete.  (Đọc và hoàn thành phần trống)

Tiếng Anh lớp 3 Starter The alphabet trang 8 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. F

2. J

3. Z

3 (trang 8 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Count the letters.  (Đếm các kí tự)

Tiếng Anh lớp 3 Starter The alphabet trang 8 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1. 3

2.4

3. 5

Tiếng Anh lớp 3 trang 9 phần C. Fun time

1 (trang 9 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Count one to ten.  (Đếm từ một đến mười)

Tiếng Anh lớp 3 Starter Fun time trang 9 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

2 (trang 9 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s play.  (Hãy cùng chơi)

Tiếng Anh lớp 3 Starter Fun time trang 9 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 Global Success hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác