Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Our friends - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Our friends sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 3.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Our friends - Global Success 3 Kết nối tri thức

Xem thêm Từ vựng Unit 3 lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 trang 22, 23 Lesson 1 Unit 3

1 (trang 22 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat.  (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 1 trang 22, 23 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a. 

Mai: Đây là Mary

Mr Long: Chào Mary

b. 

Mai: Đây là thầy Long

Mary: Chào thầy Long

2 (trang 22 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say.  (Nghe, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 1 trang 22, 23 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

This is Ben

This is Mai

That’s Mr Long

That’s Ms Hoa

Hướng dẫn dịch

Đây là ben

Đây là Mai

Đó là thầy Long

Đó là cô Hoa

3 (trang 22 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Cùng luyện nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 1 trang 22, 23 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

This is Ben

That is Mary

Hướng dẫn dịch

Đây là Ben

Kia là Mary

4 (trang 23 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and tick.  (Nghe và đánh dấu vào đáp án đúng)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 1 trang 22, 23 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2. a

Nội dung bài nghe

1. 

Mai: Bill, this is Nam.

Bill: Hi, Nam

2. 

Linh: Ben, that’s Ms Hoa

Ben: Hello, Ms Hoa

Hướng dẫn dịch

1. 

Mai: Bill, đây là Nam

Bill: Chào Nam

2.

Linh: Ben, kia là cô Hoa

Ben: Chào cô Hoa

5 (trang 23 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read.  (Nhìn tranh, hoàn thành và đọc )

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 1 trang 22, 23 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1. this is; Hi/Hello

2. that’s/ Hello

Hướng dẫn dịch

1.

Mary: Ben, đây là Nam

Ben: Chào Nam

2.

Mai: Lucy, kia là thầy Long.

Lucy: Chào thầy Long

6 (trang 23 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s sing  (Cùng hát)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 1 trang 22, 23 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Đây là Linh.

Đây là Ben.

Chào Linh.

Chào Ben.

Kia là Minh.

Kia à Lucy. 

Chào Minh.

Chào Lucy.

Tiếng Anh lớp 3 trang 24, 25 Lesson 2 Unit 3

1 (trang 24 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat.  (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 24, 25 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a. Mai: Đây là Bill à?

Minh: Đúng vậy

b. Mary: Kia là Nam à?

Mai: Không phải. Đó là Minh

2 (trang 24 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say.  (Nghe, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 24, 25 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a. Is this Linh? Yes, it is.

b. Is this Lucy? Yes, it is.

c. Is that Bill? No, it isn’t. It’s Ben

d. Is that Minh? No, it isn’t. It’s Nam

Hướng dẫn dịch

a. Đây là Linh à? Đúng vậy.

b. Đây là Lucy à? Đúng vậy.

c. Kia là Bill à? Không phải. Kia là Ben.

d. Kia là Minh à? Không phải. Đó là Nam

3 (trang 24 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk  (Cùng luyện nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 24, 25 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Is that Mai? Yes, it is.

Is this Minh? Yes it is

Hướng dẫn dịch

Kia là Mai à? Đúng vậy.

Đây là Minh à? Đúng vậy.

4 (trang 24 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 24, 25 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2.a

3.d

4.c

Nội dung bài nghe

1. 

Nam: Is this Mary?

Mai: Yes, it is.

2. 

Minh: Is that Ben?

Mai: No, it isn’t. It’s Bill.

3. 

Linh: Is this Lucy?

Minh: Yes, it is.

4.

Linh: Is that Bill?

Nam: No, it isn’t. It’s Ben

Hướng dẫn dịch

Nam: Đây có phải là Mary không?

Mai: Đúng vậy.

2.

Minh:Kia là Ben à?

Mai: Không, không phải vậy. Đó là Bill.

3.

Linh: Có đây có phải là Lucy không?

Minh: Đúng vậy.

4.

Linh: Kia là Bill à?

Nam: Không, không phải vậy. Đó là Ben

6 (trang 25 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s play. (Cùng chơi trò chơi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 24, 25 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 24, 25 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Tiếng Anh lớp 3 trang 26, 27 Lesson 3 Unit 3

1 (trang 26 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and repeat.  (Nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 26, 27 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

2 (trang 26 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and tick.  (Nghe và đánh dấu vào đáp án đúng)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 26, 27 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2.a

Hướng dẫn dịch

1. Cảm ơn, Bill.

2. Kia là Lucy

3 (trang 26 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s chant. (Cùng đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 26, 27 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Kia là Mai à?

Đúng vậy.

Kia là Minh à?

Không phải.

Đó là Nam. Đó là Nam.

Xin chào Mary

Xin chào Mary.

Cậu có khỏe không?

Tớ khỏe, cảm ơn.

Tớ khỏe, cảm ơn.

4 (trang 27 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match.  (Đọc và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 26, 27 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.d

2.c

3.b

4.a

Hướng dẫn dịch

1. Tên tớ là Nam

2. Đây là thầy tớ, thầy Long.

3. Kia là giáo viên của tớ, cô Hoa.

4. Đây là bạn tớ, Linh

5 (trang 27 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s write.  (Cùng luyện viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 26, 27 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. is

2. This is my

3. That is my teacher

Hướng dẫn dịch

1. Đây là bạn tớ, Minh

2. Đây là bạn tớ, Nam

3. Kia là giáo viên của tớ, cô Hoa

6 (trang 27 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Project. (Dự án)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 26, 27 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 Global Success hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác