Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh lớp 7 Friends plus đầy đủ nhất | Chân trời sáng tạo

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 đầy đủ, chi tiết nhất sách Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 7 Friends plus dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh lớp 7 Friends plus - Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Astronaut

n

/ˈæstrənɔːt /

Nhà du hành vũ trụ

Average

n

/ˈævərɪdʒ/

Mức trung bình

Baked

a

/beɪkt/

Đồ nướng bỏ lò

Biographical

a

/ˌbaɪəˈɡræfɪkəl/

Thuộc về tiểu sự

Bodybuilder

n

/ˈbɒdiˌbɪldər/

Người tập thể hình

Bodybuilding

n

/ˈbɒdiˌbɪldɪŋ/

Môn thể dục thể hình

Breast

n

/brest/

Ức (gà, vịt …)

Calorie

n

/ˈkæləri/

Đơn vị đo giá trị năng lượng của thực phẩm, calo

Carbohydrate

n

/ˌkɑːbəʊˈhaɪdreɪt/

Chất bột đường

Compose

v

/kəmˈpəʊz/

Sáng tác

Composer

n

/kəmˈpəʊzər/

Nhà soạn nhạc

Decade

n

/ˈdekeɪd/

Thập niên

Detective story

n

/dɪˈtektɪvˈstɔːri/

Truyện trinh thám

Equation

n

/ɪˈkweɪʒən/

Phương trình toán học

Expert

n

/ˈekspɜːt/

Nhà thông thái, chuyên gia

Fraction

n

/ˈfrækʃən/

Phân số

Genius

n

/ˈdʒiːniəs/

Thiên tài

Grilled

a

/ɡrɪld/

Đồ nướng vỉ

Hard-boiled eggs

n

/ˌhɑːdˈbɔɪldˈeɡz/

Trứng luộc chín

Nuscle

n

/ˈmʌsəl/

Cơ bắp, sợi cơ

Nutrient

n

/ˈnjuːtriənt/

Dưỡng chất

Para-cycling

n

/ˈpærəˈsaɪklɪŋ/

Môn đua xe dành cho người khuyết tật

Potassim

n

/pəˈtæsiəm/

Nguyên tố ka-li (k), chất kiềm

Protein

n

/ˈprəʊtiːn/

Chất đạm

Publish

v

/ˈpʌblɪʃ/

Xuất bản

Reduce

v

/rɪˈdʒuːs/

Giảm nhẹ

Scrambled eggs

n

/ˌskræmbəldˈeɡz/

Món trứng quậy

Shake

n

/ʃeɪk/

Đồ uống có sữa, kem và hương liệu

Soft-boiled eggs

n

/ˌsɒftˈbɔɪldegz/

Trứng lòng đào

Speed

n

/spiːd/

Vận tốc

Translation

n

/trænzˈleɪʃən/

Bản dịch

Weird

a

/wɪəd/

Huyền bí, khác lạ

Whey

n

/weɪ/

Nước dạng sữa

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác