Tiếng Anh 7 Unit 5 Puzzles and games trang 67 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 Puzzles and games trang 67 trong nit 5: Achieve Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 Puzzles and games trang 67 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 67 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Order the letters to find times, numbers and meaurements (Sắp xếp các kí tự để tìm thời gian, số và số đo)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Puzzles and games trang 67 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

1. quarter (phần tư)

2. decade (thập kỷ)

3. kilo (ki-lo-gam)

4. thousand (nghìn)

5. billion (tỉ)

6. meter (mét)

7. second (giây)

2 (trang 67 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Work in two groups. Follow the instructions (Làm việc theo hai nhóm. Làm theo chỉ dẫn)

- For each sentence, the teacher chooses comparative or superlative and picks an adjective from the box.

- In your team, make a sentence with the comparative or superlative adjective that your teacher chooses.

- Send someone from your team to write your sentence on the board

- The first team to write their sentence on the board wins a point. The winning team is the first to score four points.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

- Đối với mỗi câu, giáo viên chọn so sánh hơn hoặc so sánh nhất và chọn một tính từ từ ô trống.

- Trong đội của bạn, hãy đặt một câu với tính từ so sánh hơn hoặc so sánh nhất mà giáo viên của bạn chọn.

- Cử ai đó trong nhóm của bạn viết câu của bạn lên bảng

- Đội nào viết câu đầu tiên lên bảng sẽ thắng được điểm. Đội chiến thắng là đội đầu tiên ghi được bốn điểm.

3 (trang 67 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Join the puzzle pieces to find the jobs and skills (Ghép các mảnh ghép để tìm công việc và kỹ năng)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Puzzles and games trang 67 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Champion (nhà vô địch)

Profession (giáo sư)

Scientist (nhà khoa học)

Mathematician (nhà toán học)

Inventor (nhà sáng chế)

Genius (thiên tài)

Composer (nhà soạn nhạc)

Musician (nhạc sĩ)

4 (trang 67 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) TALK ABOUT …

Work in groups of four. You need a dice. Take turns rolling the die and answering the question with the same number. If you get the same number twice, roll again (Làm việc trong nhóm 4 người. Bạn cần một con xúc xắc. Lần lượt lăn con súc sắc và trả lời câu hỏi cùng số. Nếu bạn nhận được cùng một số hai lần, hãy quay lại)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Puzzles and games trang 67 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Bạn có thể làm gì mà bạn không thể cách đây 3 năm?

2. Ai trong gia đình bạn có thể chơi nhạc cụ?

3. Bạn có thể đạp xe hay bơi khi bạn 5 tuổi không? Cái gì khác bạn có thể làm khi bạn 5 tuổi?

4. Viết tên thứ mà người ta không làm được cách đây 100 năm.

5. Bạn có thể đếm ngược 30 về 1 trong 30 giây không? Thử đi.

6. Bạn có thể đứng bằng 1 chân trong 60 giây không? Thử đi.

5 (trang 67 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) TEAM QUIZ

Work in two group. Follow the instructions (Làm việc theo hai nhóm. Làm theo chỉ dẫn)

- Write five quiz questions for the other team starting with ‘How’. Use the ideas in the box. Make sure you can answer your own questions!

- Take turns asking and answering the questions. Score a point for each correct answer.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Puzzles and games trang 67 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

- Viết năm câu hỏi đố cho nhóm khác bắt đầu bằng "How". Sử dụng các ý tưởng trong hộp. Hãy chắc chắn rằng bạn có thể trả lời câu hỏi của riêng bạn!

- Lần lượt hỏi và trả lời các câu hỏi. Ghi một điểm cho mỗi câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải:

1. How many people are there in your family?

2. How much does this racket cost?

3. How fast can you run?

4. How big is your house?

5. How often do you go to the zoo?

6. How high are you?

7. How far is it from your house to school?

8. How small is your teddy bear?

9. How hot is the summer in your country?

Hướng dẫn dịch:

1. Gia đình bạn có bao nhiêu người?

2. Cây vợt này giá bao nhiêu?

3. Bạn có thể chạy nhanh đến mức nào?

4. Ngôi nhà của bạn rộng bao nhiêu?

5. Bạn thường đến sở thú như thế nào?

6. Bạn cao bao nhiêu?

7. Từ nhà đến trường của bạn bao xa?

8. Con gấu bông của bạn nhỏ như thế nào?

9. Mùa hè ở nước bạn nóng như thế nào?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác