Tiếng Anh 7 Unit 5 CLIL trang 66 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 5 lớp 7 CLIL trang 66 trong Unit 5: Achieve Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5.

Tiếng Anh 7 Unit 5 CLIL trang 66 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 66 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the text and answer the questions 1-4 (Đọc văn bản và trả lời câu hỏi 1-4)

In the 200m freestyle, swimmers must swim four lengths of the pool. The pool is 50m long. The table below shows the time that it took four swimmers to complete each length.

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 CLIL trang 66 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Ở nội dung 200m tự do, các vận động viên bơi lội phải bơi hết bốn chiều dài của bể bơi. Hồ bơi dài 50m. Bảng dưới đây cho thấy thời gian mà bốn vận động viên bơi lội để hoàn thành mỗi chiều dài.

Chiều dài số

1

2

3

4

Tổng số giây

Tên

Fields

40

41

39

41

161

Gomez

40

37

36

39

152

Jones

39

42

40

38

159

O’Hara

38

37

39

37

151

Câu hỏi:

1. Who had the fastest length?

2. Who had the slowest length?

3. Who finished first?

4. Who finished last?

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. Gomez

2. Jones

3. O’Hara

4. Fields

Hướng dẫn dịch:

1. Ai có chiều dài nhanh nhất? – Gomez.

2. Ai có chiều dài chậm nhất? – Jones.

3. Ai hoàn thành trước? – O’Hara.

4. Ai hoàn thành cuối cùng? – Fields.

2 (trang 66 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Check the meaning of the words in the box. Then read the equations and answer questions 1-2 (Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Sau đó đọc phương trình và trả lời câu hỏi 1-2)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 CLIL trang 66 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Distance (n) khoảng cách

Time (n) thời gian

Average speed (n) tốc độ trung bình

Calculate (v) tính toán

Equation (n) phương trình

Câu hỏi:

1. Look again at the table in exercise 1. Calculate the average speed of Gomez, Jones and O'Hara in m/s.

2. Now calculate the average speed of all the swimmers in km/h.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. Average speed of:

- Gomez: 1,31 m/s

- Jones: 1,25 m/s

- O’Hara: 1,32 m/s

2. Average speed of:

- Fields: 4,46 km/h

- Gomez: 4,71 km/h

- Jones: 4,5 km/h

- O’Hara: 4,75 km/h

Hướng dẫn dịch:

1. Nhìn lại bảng trong bài tập 1. Tính tốc độ trung bình của Gomez, Jones và O'Hara theo m/s.

Tốc độ trung bình của:

- Gomez: 1,31 m / s

- Jones: 1,25 m / s

- O’Hara: 1,32 m / s

2. Bây giờ hãy tính tốc độ trung bình của tất cả các vận động viên bơi lội theo km/h.

Tốc độ trung bình của:

- Fields: 4,46 km / h

- Gomez: 4,71 km / h

- Jones: 4,5 km / h

- O’Hara: 4,75 km / h

3 (trang 66 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the sentences and find each average speed in km/h. (Đọc các câu và tìm tốc độ trung bình của mỗi km / h.)

1. In 2014 Dennis Kimetto completed the Berlin Marathon in 2 hours, 2 minutes and 57 seconds (2.05 hours). The marathon was 42.19 kilometres.

2. In 2014 Dame Sarah Storey completed the 3 kilometre para-cycling track race in 3 hours 32 minutes and 5 seconds (3.54 hours).

3. In 2015, Lewis Hamilton drove one lap (5.3 kilometres) in the Australian Grand Prix in 1 minute, 30 seconds.

4. In 2014 Sarah Sjöström swam the 50m butterfly in 24.43 seconds.

Hướng dẫn giải:

1. 20,58 km/h

2. 0,85 km/h

3. 3,53 km/h

4. 7,37 km/h

Hướng dẫn dịch:

1. Năm 2014, Dennis Kimetto đã hoàn thành cuộc thi Berlin Marathon trong 2 giờ 2 phút và 57 giây (2,05 giờ). Cuộc đua marathon là 42,19 km.

2. Năm 2014, Dame Sarah Storey đã hoàn thành cuộc đua xe đạp đường dài 3 km trong 3 giờ 32 phút và 5 giây (3,54 giờ).

3. Năm 2015, Lewis Hamilton đã lái một vòng (5,3 km) ở Australian Grand Prix trong 1 phút 30 giây.

4. Vào năm 2014, Sarah Sjöström đã bơi 50m bướm trong 24,43 giây.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác