Tiếng Anh 7 Extra listening and speaking 5 trang 110 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập lớp 7 Extra listening and speaking 5 trang 110 trong Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Extra listening and speaking 5.

Tiếng Anh 7 Extra listening and speaking 5 trang 110 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 110 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Match the words in the box with devices A-H in the pictures (Ghép các từ trong khung với thiết bị A-H trong hình)

Tiếng Anh lớp 7 Extra listening and speaking 5 trang 110 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

A. e-book (sách điện tử)

B. radio (đài radio)

C. battery charger (sạc pin)

D. headphones (tai nghe cả đầu)

E. MP3 player (máy nghe nhạc)

F. camera (máy ảnh)

G. laptop (máy tính xách tay)

H. smartphone (điện thoại thông minh)

2 (trang 110 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen to a conversation in a shop. What device is Tim complaining about? (Nghe một cuộc trò chuyện trong một cửa hàng. Tim phàn nàn về thiết bị nào?)

Bài nghe:

Đáp án: Tim is complaining about his new laptop.

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

Tim: Excuse me, I bought this laptop on last Saturday, and there’s a problem with it.

Sales person: What exactly is the problem?

Tim: Well, your computer expert said that it was very fast, but it isn’t. In fact, it isn’t as fast as my old laptop.

Sales person: I’m surprised about that. It’s one of our most popular models.

Tim: I can’t watch videos because I can’t download them, but the worse problem is the battery. I recharge it, and it only lasts an hour.

Sales person: Um, that isn’t very long. Perhaps you need to buy a new battery.

Tim: But it is a new battery. I want to change it for another laptop.

Sales person: I’m afraid I can’t do that.

Tim: Can I speak to the manager please?

Sales person: Yes, of course. I’ll call her.

Manager: Hello, how can I help you?

Tim: I’d like to make a complaint. I bought this laptop on Saturday, and I’m not happy with it. The sales person said it was fast, but it isn’t. And the battery only lasts an hour.

Manager: I see. I’m terribly sorry about that.

Tim: I would like to change it for a better one.

Manager: I’m afraid we can’t do that.

Tim: But what about the battery? There’s something wrong with it.

Manager: Okay, we can replace the battery for you.

Hướng dẫn dịch:

Tim: Xin lỗi, tôi đã mua máy tính xách tay này vào thứ Bảy tuần trước và có vấn đề với nó.

Người bán hàng: Vấn đề chính xác là gì vậy ạ?

Tim: Chà, chuyên gia máy tính của bạn nói rằng nó rất nhanh, nhưng không phải vậy. Trên thực tế, nó không nhanh bằng máy tính xách tay cũ của tôi.

Người bán hàng: Tôi ngạc nhiên về điều đó. Đây là một trong những mẫu phổ biến nhất của chúng tôi.

Tim: Tôi không thể xem video vì tôi không thể tải chúng xuống, nhưng vấn đề tồi tệ hơn là pin. Tôi sạc lại nó, và nó chỉ kéo dài một giờ.

Người bán hàng: Ừm, như vậy là không lâu. Có lẽ bạn cần mua một cục pin mới.

Tim: Nhưng nó là pin mới. Tôi muốn đổi nó với một máy tính xách tay khác.

Người bán hàng: Tôi e rằng mình không thể làm được điều đó.

Tim: Tôi có thể nói chuyện với người quản lý được không?

Người bán hàng: Tất nhiên là có. Tôi sẽ gọi cô ấy.

Quản lý: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Tim: Tôi muốn có ý kiến phàn nàn. Tôi đã mua máy tính xách tay này vào thứ Bảy và tôi không hài lòng với nó. Người bán hàng nói rằng nó nhanh, nhưng không phải vậy. Và pin chỉ kéo dài một giờ.

Quản lý: Tôi hiểu rồi. Tôi thực sự xin lỗi về điều đó.

Tim: Tôi muốn đổi nó với một chiếc tốt hơn.

Người quản lý: Tôi e rằng chúng tôi không thể làm được điều đó.

Tim: Nhưng còn pin thì sao? Có điều gì đó không ổn với nó.

Người quản lý: Được rồi, chúng tôi có thể thay pin cho bạn.

3 (trang 110 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen to the conversation again and write True or False. Correct the false sentences (Nghe lại đoạn hội thoại và viết Đúng hoặc Sai. Sửa các câu sai)

Bài nghe:

1. Tim isn't happy with his new laptop.

2. It's faster than his old laptop

3. He can't watch videos on it

4. He wants to change the battery.

5. The manager can't change the laptop.

6. She sells Tim a new battery.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. True

2. False – It isn’t as fast as his old laptop.

3. True

4. False – He wants to change for another laptop.

5. True

6. False – She changes a new battery for Tim.

Hướng dẫn dịch:

1. Tim không hài lòng với chiếc máy tính xách tay mới của mình.

2. Nó nhanh hơn máy tính xách tay cũ của anh ấy.

3. Anh ấy không thể xem video trên đó.

4. Anh ấy muốn thay pin.

5. Người quản lý không thể thay đổi máy tính xách tay.

6. Cô ấy bán cho Tim một cục pin mới.

4 (trang 110 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the dialogue with the key phrases. Listen and check. Then listen again and repeat the dialogue. (Hoàn thành cuộc đối thoại với các cụm từ chính. Nghe và kiểm tra. Sau đó nghe lại và lặp lại đoạn hội thoại.)

Bài nghe:

Manager: Good afternoon. (1)?

Molly: (2) I bought this mobile phone here last week and (3). I can't make phone calls.

Manager: I see. (4)

Molly: I would like to change it for a different one.

Manager: (5)

Molly: But (6)!

Manager: OK, I'll see what we can do.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. How can I help you

2. I’d like to make a complaint

3. there’s something wrong with it

4. I’m terribly sorry about that

5. I’m afraid we can’t change it

6. it doesn’t work

Hướng dẫn dịch:

Quản lý: Chào buổi chiều. Làm thế nào để tôi giúp bạn?

Molly: Tôi muốn khiếu nại. Tôi đã mua điện thoại di động này ở đây vào tuần trước và đã xảy ra lỗi với nó. Tôi không thể gọi điện thoại.

Quản lý: Tôi hiểu rồi. Tôi thực sự xin lỗi về điều đó.

Molly: Tôi muốn đổi nó cho một cái khác.

Người quản lý: Tôi e rằng chúng tôi không thể thay đổi nó.

Molly: Nhưng nó không hoạt động!

Người quản lý: OK, tôi sẽ xem những gì chúng tôi có thể làm.

5 (trang 110 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in pairs. You have a problem with a device and you are making a complaint. Prepare and practise a new dialogue using the ideas below or your own ideas. Use the model dialogue and the key phrases. (Làm việc theo cặp. Bạn gặp sự cố với thiết bị và bạn đang khiếu nại. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới bằng cách sử dụng các ý tưởng bên dưới hoặc ý tưởng của riêng bạn. Sử dụng đoạn hội thoại mẫu và các cụm từ khóa.)

Tiếng Anh lớp 7 Extra listening and speaking 5 trang 110 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Manager: Good afternoon. How can I help you?

Hien: I bought this battery charger here last week and I found that it’s the wrong battery charger for my mobile phone.

Manager: I see.

Hien: I would like to change it for a different one.

Manager: I’m afraid we can’t change it.

Hien: But it doesn’t work!

Manager: OK, I'll see what we can do.

Hướng dẫn dịch:

Quản lý: Chào buổi chiều. Làm thế nào để tôi giúp bạn?

Hiền: Tôi mua bộ sạc pin này ở đây vào tuần trước và tôi phát hiện ra rằng đó là bộ sạc pin không đúng cho điện thoại di động của tôi.

Quản lý: Tôi hiểu rồi.

Hiền: Mình muốn đổi cái khác.

Người quản lý: Tôi e rằng chúng tôi không thể thay đổi nó.

Hiền: Nhưng nó không hoạt động!

Người quản lý: OK, tôi sẽ xem những gì chúng tôi có thể làm.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác