Unit 11 lớp 9: A closer look 2Unit 11: Changing roles in society

Unit 11 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing roles in society - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Choose the future active or passive to complete the sentences. (Chọn thì tương lai chủ động hay bị động để hoàn thành câu.)

Quảng cáo

1. Teenagers ___________ in important decisions concerning their lives.

A. will participate                                 B. will be participated

2. Trees ___________ on both sides of the streets.

A. will plant                                          B. will be planted

3. All the information you need for the report ___________ tomorrow.

A. will provide                                     B. will be provided

4. When put into operation, this factory ___________ tons of cheese a day.

A. will produce                                     B. will be produced

5. In the near future, e-books ___________ paper books in school.

A. will replace                                      B. will be replaced

6. The principal promises that safety measures ___________ immediately ______.

A. will – apply                                      B. will – be applied

Đáp án:

1.A2.B3.B4.A5.A6.B
Quảng cáo

Giải thích:

Câu chủ động: Nếu chủ thế gây ra hành động đứng ở đầu câu làm chủ ngữ

Câu bị động: Nếu chủ ngữ là đối tượng bị tác động vào

Hướng dẫn dịch:

1. Thanh thiếu niên sẽ tham gia vào những quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống của chúng.

2. Cây sẽ được trồng hai bên đường.

3. Tất cả những thông tin bạn cần cho bài báo cáo sẽ được cung cấp vào ngày mai.

4. Khi bắt đầu hoạt động nhà máy này sẽ sản xuất 10 tấn phô mai một ngày.

5. Trong tương lai sách điện từ sẽ thay thế sách giấy ở trường.

6. Hiệu trưởng hứa rằng những biện pháp an toàn sẽ được áp dụng ngay lập tức.

2. Rewrite the sentences without changing original meanings. (Viết lại câu không đổi nghĩa so với câu ban đầu.)

1. Classes will also be held in places like restaurants or supermarkets.

2. The school's curriculum will constantly be tailored to meet changes in society.

Quảng cáo

3. Students' academic performance will not be evaluated through exams only.

4. Not all the decisions in the family will be made by men.

5. Women will be freed from most housework by high technology.

6. More flyovers will be built to reduce traffic in the city.

Hướng dẫn dịch:

1. Lớp học sẽ diễn ra ở những nơi như nhà hàng hoặc siêu thị.

2. Chương trình giảng dạy ở trường sẽ được duy trì thiết kế để đáp ứng những thay đổi trong xã hội.

3. Thành quả học thuật của sinh viên sẽ không chỉ được đánh giá qua kỳ thi.

4. Không phải tất cả các quyết định trong gia đình đều sẽ được thực hiện bởi đàn ông.

5. Phụ nữ sẽ được giải phóng khỏi hầu hết công việc nhà nhờ kỹ thuật cao.

6. Nhiều cầu vượt hơn sẽ được xây dựng để giảm thiểu giao thông trong thành phố.

3. Put a comma/commas where necessary in the sentences. (Đặt một hay nhiều dấu phẩy ở nơi cần thiết trong câu.)

Quảng cáo

1. Minh told me about his new job, which he's enjoying very much.

2. The Board of Directors are usually those who get the most votes.

3. The US, which stands for the United States, is sometimes confused with the UN, which stands for the United Nations.

4. Jack London, who is the author of The Call of The Wild, is a famous American writer.

5. Psychology, which is the study of the mind, originates from a Greek word.

6. Jane refused a position which would be a dream job for many of her peers.

Giải thích:

Mệnh đề quan hệ có dấu phẩy:

1. Mệnh đề quan hệ ở giữa: dấu phẩy được đặt ở đầu và cuối mệnh đề đó

2. Mệnh đề quan hệ ở cuối: dấu phẩy được đặt ở đầu mệnh đề

Hướng dẫn dịch:

1. Minh đã kể cho tôi nghe về công việc mới của anh ấy, công việc mà anh ấy rất thích.

2. Hội đồng quản trị thường là những người được nhiều phiếu bầu nhất.

3. US, viết tắt của “the United States”, đôi khi bị nhầm lẫn với UN, viết tắt của “the United Nations”.

4. Jack London, tác giả của Tiếng gọi nơi hoang dã, là một nhà văn nổi tiếng của Mỹ.

5. Tâm lý học, là nghiên cứu về tâm trí, bắt nguồn từ một từ tiếng Hy Lạp.

6. Jane đã từ chối một vị trí mà có thể là một công việc mơ ước đối với nhiều bạn bè cùng trang lứa của cô ấy.

4. Cross out the relative clause which can be omitted without causing confusion to the meaning of the sentence. (Gạch bỏ mệnh đề quan hệ có thể lược bỏ bạn không gây khó hiểu về nghĩa của câu.)

1. Sarah works for a company that makes bikes.

2. I've got a sister called Caroline.

3. This morning I met my ex-classmate Janet.

4. The 6.30 bus was late today.

5. Only those who had booked in advance were allowed in.

6. The stairs which lead to the basement are rather slippery.

Hướng dẫn dịch:

1. Sarah làm việc cho một công ty sản xuất xe đạp.

2. Tôi có một em gái tên là Caroline.

3. Sáng nay tôi gặp Janet, bạn học cũ của tôi.

4. Chuyến xe buýt 6h30 hôm nay đã muộn.

5. Chỉ những người đã đặt trước mới được phép vào.

6. Cầu thang dẫn xuống tầng hầm khá trơn.

5. Combine two sentences into one. Use the sentence in brackets to make a non-defining relative clause. (Kết hợp hai câu thành 1. Dùng 1 câu trong ngoặc để tạo thành mệnh đề quan hệ không xác định.)

1. We are staying at the Grand Hotel, which will be demolished for a department store.

2. The essays will be assessed by Hans de Wit, who is the President of the EAIE.

3. The Second World War, which lasted from 1939 to 1945, destroyed hundreds of cities in Europe.

4. I have read several short stories by Jack London, who is a famous American writer.

5. The Eiffel Tower, which is on the River Seine, was built over two hundred years ago.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi đang ở khách sạn Grand, nơi sẽ được phá bỏ để làm cửa hàng bách hóa.

2. Các bài luận sẽ được đánh giá bởi Hans de Wit, Chủ tịch của EAIE.

3. Chiến tranh thế giới thứ hai, kéo dài từ năm 1939 đến năm 1945, đã phá hủy hàng trăm thành phố ở châu Âu.

4. Tôi đã đọc một số truyện ngắn của Jack London, một nhà văn Mỹ nổi tiếng.

5. Tháp Eiffel nằm trên sông Seine, được xây dựng cách đây hơn hai trăm năm.

Bài giảng: Unit 11: Changing roles in society - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp