Unit 11 lớp 9: ProjectUnit 11: Changing roles in society

Unit 11 lớp 9: Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Hướng dẫn dịch

TẦM NHÌN VỀ TƯƠNG LAI

Có nhiều sự thay đổi trong xã hội hơn 30 năm qua, và chắc chắn sẽ có nhiều sự thay đổi hơn nữa diễn ra. Một cuộc thi được gọi là TẦM NHÌN CỦA BẠN VỀ TƯƠNG LAI đã được mở ra trực tuyến cho học sinh của trường. Thành lập một nhóm 5-6 người làm việc cùng nhau để thảo luận:

- Tầm nhìn của bạn trong tương lai là gì.

- Thế giới sẽ khác như thế nào so với thế giới ngày nay.

- Bạn cảm thấy như thế nào về điều đó.

Sau đó sẵn sàng trình bày ý kiến của bạn trước lớp trước khi đăng lên trang web của cuộc thi.

Gợi ý:

My vision of tomorrow world is that we will develop much better technology in every fields. First of all, massive medical advancement will be made. Robots will be able to carry out difficult operations and save many lives. Many kinds of medicine will be invented so that we can cure dangerous diseases like cancer, heart diseases or even HIV-AIDS. Secondly, the education will be also changed. Distant learning will be more popular as we can learn online and hand in homework, exercises online. It will be more flexible for each student as they do not have to come to the school at exactly same time. They can be free to choose learning hours and lessons that they feel suitable for themselves. Therefore, they can be more independent and responsible for their choices. In addition, they have more time to participate in extra-curriculum activities and for their hobbies, they will be more active. Last but not least, technology will also change our ways of transportation. Cars might fly to the sky or dive into water. There will be more and more big roads so that there is no traffic jam anymore.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp