Unit 6 lớp 9: ListenUnit 6: The environment

4. Listen (Trang 50 SGK Tiếng Anh 9)

Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes. (Nghe bản báo cáo về mức độ ô nhiễm của các đại dương. Sau đó hãy hoàn thành bản ghi chú.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Quảng cáo

How the ocean is polluted?

Firstly: raw sewage is pumped directly into the sea.

Secondly: garbage isdropped into the sea.

Thirdly: oil spills come from ships at sea.

Next: waste materials come from factories.

Finally: oil is washed from the land.

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

Our Oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes from the land, which means it comes from people. Firstly, there is raw sewage, which is pumped directly into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty of doing this. Secondly, ships drop about 6 million tons of garbage into the sea each year. Thirdly, there are oil spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from the vessel. This not only pollutes the water, but it also kills marine life. Next, there waste materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directly into the rivers, which then lead to the sea. And finally, oil is washed from land. This can be a result of carelessness or deliberate dumping of waste.

Hướng dẫn dịch:

Đại dương của chúng ta đang trở nên cực kỳ ô nhiễm. Hầu hết sự ô nhiễm này đến từ đất liền, có nghĩa là do con người. Trước hết, có rác chưa xử lý, cái mà được đưa trực tiếp vào biển. Nhiều đất nước, cả phát triển và đang phát triển, đều chịu trách nhiệm gây ra việc này. Thứ hai, những con tàu thải khoảng 6 tấn rác mỗi năm. Thứ ba, có sự tràn dầu từ các con tàu. Một con tàu có sự cố và dầu rỉ ra từ các tàu thủy lớn. Điều này không những làm ô nhiễm nước, mà còn giết chết sự sống dưới biển. Kế đến, phế thải từ các nhà máy. Không có những quy định đúng đắn, các chủ sở hữu để chất thải đổ trực tiếp ra sông, sau đó đổ ra biển. Và cuối cùng, dầu bị rửa trôi từ đất liền. Điều này có thể do sự bất cẩn hoặc cố tình bơm chất thải ra ngoài.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 6 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 6 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-the-environment.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6