Unit 7 lớp 9: Language FocusUnit 7: Saving energy

Language Focus (Trang 62-63-64 SGK Tiếng Anh 9)

1. Complete the sentences. Use the correct connectives. (Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ nối sao cho đúng.)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

a. Mrs. Quyen bought corn, potatoes and cabbages at the market.

b. I'd love to play volleyball but I have to complete an assignment.

c. Nam got wet because he forgot his umbrella.

d. Hoa failed her math test. Therefore, she has to do the test again.

e. Do you want Vietnamese tea or milk tea?

f. It's raining, so I can't go to the beach.

g. Ba's hobbies are playing football and collecting stamps.

h. Na is very tired.However, she has to finish her homework before she goes to bed. (However/ Therefore)

2. Complete the sentences. Use the right tense form of the phrasal verbs in the box and the pictures. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng dạng đúng của các cụm động từ trong khung và các bức tranh.)

Quảng cáo


a. Hanh can't go to the movies with us tonight. She will have to look after her little sister.

b. If we go on wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.

c. "I think I've lost my new pen. I've look for it everywhere but I can't find it anywhere."

d. "Turn on the TV for me, will you? I want to watch weather forecast."

e. Mrs. Yen forgot to turn off the faucet when she left for work.

3. Make suggestions. (Đưa ra lời đề nghị.)

a) Your class wants to help the poor in the neighborhood of ... . (Lớp của bạn muốn giúp đỡ những người nghèo ở gần trường của bạn. Các gợi ý dưới đây có thể giúp bạn.)

Gợi ý:

- I suggest collecting unused clothes.

- I suggest organizing a show to raise money.

- I suggest giving lessons to poor children.

- I suggest helping elderly people and war invalids with their.

- I suggest collecting old books and notebooks.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

b) Your friend wants to improve his/her English. The following ideas may help you. (Bạn của bạn muốn nâng cao vốn tiếng Anh của bạn ấy. Các gợi ý dưới đây có thể giúp bạn.)

- I suggest that you should listen to English programmers on the radio or on TV.

- I suggest that you should often practice writing English sentences.

- I suggest that you should use english with friends in class.

- I suggest that you should practice listening to English lessons on tapes.

- I suggest that you should join English speaking clubs.

- I suggest that you should have a good English dictionary.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 7 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 7 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-saving-energy.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6