Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin 10 Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin học 10.

Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 12 (có đáp án): Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự

Quảng cáo

Câu 1. Xâu kí tự được đặt trong cặp dấu:

A. Nháy đơn (‘’) hoặc nháy kép (“”)

B. Ngoặc đơn ()

C. Ngoặc vuông []

D. Ngoặc nhọn {}

Câu 2. Hàm len() cho biết:

A. Độ dài (hay số kí tự) của xâu.

B. Chuyển xâu ban đầu thành kí tự in hoa.

C. Vị trí của kí tự đầu tiên trong xâu.

D. Vị trí của kí tự bất kì trong xâu.

Câu 3. Cho xâu st=’abc’. Hàm len(st) có giá trị là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Quảng cáo


Câu 4. Cho đoạn chương trình sau:

s1=’a’

s2=’b’

print(s1+s2)

Kết quả trên màn hình là:

A. ‘a’

B. ‘b’

C. ‘ab’

D. ‘ba’

Câu 5. Hàm y.cout(x) cho biết:

A. Vị trí xuất hiện đầu tiên của x trong y.

B. Vị trí xuất hiện cuối cùng của x trong y.

C. Cho biết số kí tự của xâu x+y

D. Đếm số lần xuất hiện không giao nhau của x trong y.

Câu 6. Cho đoạn chương trình sau:

S1=’abcd’

S2=’a’

print(S1.cout(S2))

Trên màn hình sẽ xuất hiện giá trị là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Quảng cáo

Câu 7. Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 8. Cho xâu st=’abc’. S[0]=?

A. ‘b

B. ‘a’

C. ‘c’

D. 0

Câu 9. Hàm y.raplace(x1,x2) có nghĩa là:

A. Tạo xâu mới từ xâu y bằng cách thay thế xâu con x2 của y bằng xâu x1.

B. Tạo xâu mới bằng cách ghép xâu x1 và xâu x2.

C. Thay thế xâu x1 bằng xâu x1+x2.

D. Tạo xâu mới từ xâu y bằng cách thay thế xâu con x1 của y bằng xâu x2.

Câu 10. Cho xâu s1=’ha noi’, xâu s2=’ha noi cua toi’. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Xâu s2 lớn hơn xâu s1.

B. Xâu s1 bằng xâu s2.

C. Xâu s2 nhỏ hơn xâu s1.

D. Xâu s2 lớn hơn hoặc bằng xâu s1.

Quảng cáo

Câu 11. Hàm y.find(x) cho biết điều gì?

A. Trả về vị trí xuất hiện cuối cùng của xâu x trong xâu y.

B. Trả về số nguyên xác định vị trí đầu tiên trong xâu y mà từ đó xâu x xuất hiện như một xâu con của xâu y.

C. Trả về số nguyên xác định vị trí đầu tiên trong xâu x mà từ đó xâu y xuất hiện như một xâu con của xâu x.

D. Trả về vị trí xuất hiện cuối cùng của xâu y trong xâu x.

Câu 12. Cho đoạn chương trình sau:

s=’abcde’

print(s[1:4])

Trên màn hình máy tính sẽ xuất hiện xâu:

A. ‘abc’

B. ‘bcde’

C. ‘bcd’

D. ‘cde’

Câu 13. Cho đoạn chương trình sau:

s=’abcde’

print(s[:4])

Trên màn hình máy tính sẽ xuất hiện xâu:

A. ‘abc’

B. ‘bcde’

C. ‘abcd’

D. ‘cde’

Câu 14. Cho đoạn chương trình sau:

s=’abcde’

print(s[3:])

Trên màn hình máy tính sẽ xuất hiện xâu:

A. ‘de’

B. ‘bcde’

C. ‘abcd’

D. ‘cde’

Câu 15. Cho đoạn chương trình sau:

y=’abcae’

x1=’a’

x2=’d’

print(y.replace(x1,x2))

Trên màn hình máy tính sẽ xuất hiện xâu:

A. ’bce’

B. ’adbcade’

C. ’dbcde’

D. ’dbcae’

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác