Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 2 (có đáp án): Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin 10 Bài 2: Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin học 10.

Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 2 (có đáp án): Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh

Quảng cáo

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng khi làm việc với GIMP?

A. Ta có thể tạo ta nhiều lớp trên một bức ảnh.

B. Ta không  thể tạo ta nhiều lớp trên một bức ảnh.

C. Không thể cắt ghép ảnh với GIMP.

D. Không thể ẩn hoặc hiện các lớp ảnh.

Câu 2. Để đảo ngược vùng chọn, ta dùng lệnh:

A. Exit\Shrink hoặc Grow

B. Select\Invert

C. Select\None

D. Delete

Câu 3. Để co hoặc giãn vùng chọn, ta dùng lệnh:

A. Exit\Shrink hoặc Grow

B. Select\Invert

C. Select\None

D. Delete

Quảng cáo


Câu 4. Để xóa vùng chọn:

A. Dùng lệnh Exit\Shrink hoặc Grow.

B. Dùng lệnh Select\Invert.

C. Dùng lệnh Select\None.

D. Nhấn phím Delete.

Câu 5. Để bỏ vùng chọn, ta dùng lệnh:

A. Exit\Shrink hoặc Grow

B. Select\Invert

C. Select\None

D. Delete

Câu 6. Để chuyển một vùng chọn thành một đường dẫn ta thực hiện lệnh nào?

A. Select\To Path.

B. Select\Invert

C. Select\None

D. Delete

Quảng cáo

Câu 7. Để chuyển đổi giữa đường dẫn và vùng chọn ta chọn lệnh:

A. Select\To Path.

B. Select\Invert

C. Select\None

D. Select\From Path

Câu 8. Để tạo nét vẽ theo đường dẫn ta chọn:

A. Select\From Path

B. Nháy chuột vào vào nút lệnh Stroke Path ở bảng tùy chọn và nhập số pixel.

C. Select\Invert

D. Select\None

Câu 9. Để tô màu vùng đường dẫn ta thực hiện như thế nào?

A. Chọn Select\From Path.

B. Nháy chuột vào vào nút lệnh Stroke Path ở bảng tùy chọn và nhập số pixel.

C. Chọn Select\Invert.

D. Nháy chuột vào nút lệnh Fill Path trong bảng tùy chọn.

Câu 10. Kĩ thuật thiết kế “cắt xén chi tiết thừa” gồm các bước:

A. Bước 1: Xác định vòng chọn để khoanh vùng chỗ cần cắt xén.

     Bước 2: Chọn lớp chứa hình ảnh và xóa vùng chọn.

     Bước 3: Bỏ vùng chọn.

B. Bước 1: Xác định vòng chọn để khoanh vùng chỗ cần cắt xén.

     Bước 2: Chọn lớp chứa hình ảnh và xóa vùng chọn.

C. Bước 1: Chọn lớp chứa hình ảnh và xóa vùng chọn.

     Bước 1: Bỏ vùng chọn.

D. Bước 1: Bỏ vùng chọn.

      Bước 2: Xác định vòng chọn để khoanh vùng chỗ cần cắt xén.

      Bước 3: Chọn lớp chứa hình ảnh và xóa vùng chọn.

Quảng cáo

Câu 11. Biểu tượng hình con mắt bên trái lớp có tác dụng:

A. Xóa vùng chọn.

B. Ẩn hoặc hiện lớp.

C. Phân biệt màu giữa các lớp.

D. Bỏ vùng chọn.

Câu 12. Vùng chọn được dùng để:

A. Vẽ hình.

B. Xử lí một vùng nào đó trên ảnh.

C. Hiển thị ảnh hợp thành của các lớp ảnh.

D. Tạo nét vẽ.

Câu 13. Đường dẫn được dùng để:

A. Vẽ hình và có thể chuyển đổi với vùng chọn.

B. Xử lí một vùng nào đó trên ảnh.

C. Hiển thị ảnh hợp thành của các lớp ảnh.

D. Tạo nét vẽ.

Câu 14. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Sử dụng kết hợp đường dẫn và vùng chọn để cắt xén chi tiết thừa.

B. Sử dụng vùng chọn để tạo đường viền, lồng hình.

C. Vùng chọn được dùng để xử lí một vùng nào đó trên ảnh.

D. Một bức ảnh không thể có nhiều lớp ảnh.

Câu 15. Để tạo vùng chọn ta sử dụng công cụ:

A. Move Tool

B. Rectangle Select hoặc Ellip Select.

C. Crop

D. Text Tool

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác