Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 8 (có đáp án): Câu lệnh lặp

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin 10 Bài 8: Câu lệnh lặp sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin học 10.

Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 8 (có đáp án): Câu lệnh lặp

Quảng cáo

Câu 1. Trong Python có mấy dạng lặp:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2. Cấu trúc lặp với số lần biết trước là:

A. for <Biến chạy> in range(m,n)

          <Khối lệnh cần lặp>

B. while <Điều kiện>:

          <Câu lệnh hay khối lệnh>

C. for <Biến chạy> in range(m,n):

D. for <Biến chạy> in range(m,n):

          <Khối lệnh cần lặp>

Câu 3. Cấu trúc lặp với số lần không biết trước là:

A. for <Biến chạy> in range(m,n)

          <Khối lệnh cần lặp>

B. while <Điều kiện>:

          <Câu lệnh hay khối lệnh>

C. while <Điều kiện>:

D. for <Biến chạy> in range(m,n):

          <Khối lệnh cần lặp>

Quảng cáo


Câu 4. Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

A. 0 1 2 3 4 5                                                

B. 1 2 3 4 5

C. 0 1 2 3 4                                                   

D.  1 2 3 4

Câu 5. Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

A. 0 1 2 3 4 5

B. 1 2 3 4 5

C. 0 1 2 3 4

D. 1 2 3 4

Câu 6. Cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(6):

          s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

A. 1                                                              

B. 15

C. 6                                                              

D. 21

Quảng cáo

Câu 7. Cho đoạn chương trình sau:

s=0

i=1

while i<=5:

          s=s+1

          i=i+1

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

A. 9                                                              

B. 15

C. 5                                                              

D. 10

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Dùng câu lệnh while ta cũng thể hiện được cấu trúc lặp với số lần biết trước.

B. Dùng câu lệnh for ta cũng thể hiện được cấu trúc lặp với số lần không biết trước.

C. Trong Python có 2 dạng lặp: Lặp với số lần biết trước và lặp với số lần không biết trước.

D. Câu lệnh thể hiện lặp với số lần không biết trước phải sử dụng một biểu thức logic làm điều kiện lặp.

Câu 9. Cho bài toán tính tổng s=1+2+3+...+n. Để giải bài toán trên ta có thể dùng:

A. Cấu trúc rẽ nhánh.

B. Cấu trúc lặp.

C. Hàm ceil()

D. Hàm toán học sqrt()

Câu 10. Cho đoạn chương trình sau:

i=1

s=0

while <điều kiện>:

          s=s+i

          i=i+1

Đoạn chương trình trên tính tổng s=1+2+3+...+10, <điều kiện> là:

A. i<=10

B. i==10

C. i>=10

D. i>10

Quảng cáo

Câu 11. <Điều kiện> trong câu lệnh lặp với số lần không biết trước là:

A. Hàm toán học.

B. Biểu thức logic.

C. Biểu thức quan hệ.

D. Biểu thức tính toán.

Câu 12. Vòng lặp với số lần không biết trước kết thúc khi:

A. <Điều kiện> sai.

B. <Điều kiện> đúng.

C. <Điều kiện> lớn hơn 0.

D. <Điều kiện> bằng 0.

Câu 13. Vòng lặp với số lần không biết trước câu lệnh hay nhóm câu lệnh được thực hiện khi:

A. <Điều kiện> sai.

B. <Điều kiện> đúng.

C. <Điều kiện> lớn hơn 0.

D. <Điều kiện> bằng 0.

Câu 14. Cho đoạn chương trình sau:

for i in range(6):

          print(i)

Trong đoạn chương trình trên vòng lặp được thực hiện bao nhiêu lần?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 15. Cho đoạn chương trình sau:

i=0

while i<=5:

          s=s+i

i=i+1

Trong đoạn chương trình trên vòng lặp được thực hiện bao nhiêu lần?

A. 1

B. 2

C. 6

D. 5

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác