Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 2 (có đáp án): Biến, phép gán và biểu thức số học

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin 10 Bài 2: Biến, phép gán và biểu thức số học sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin học 10.

Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 2 (có đáp án): Biến, phép gán và biểu thức số học

Quảng cáo

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về biến?

A. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

B. Biến là đại lượng bất kì.

C. Biến là đại lượng không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

D. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Câu 2. Trong bài toán giải phương trình ax+b=0 có các biến là?

A. a, b                                                           

B. a, b, x

C. x                                                    

D. Không có biến.

Câu 3. Cho đoạn chương trình sau:

x=1

print(x)

Biến trong đoạn chương trình trên là:

A. 1                                          

B. 1, x

C. x                                          

D. Không có biến.

Quảng cáo


Câu 4. Cho đoạn chương trình sau:

y=10

print(y)

Giá trị của biến y trên màn hình là:

A. y                                          

B. 0

C. 1                                          

D. 10

Câu 5. Trong những biến sau, biến nào đặt sai quy tắc?

A.  x y                                      

C. xy

B. 12xy                                     

D. Cả A và B

Câu 6. Câu lệnh gán trong Python là:

A. Biến=<Biểu thức>

B. Biến:=<Biểu thức>

C. Biến==<Biểu thức>

D. <biểu thức>=Biến

Quảng cáo

Câu 7. Phép gán nào sau đây là đúng ?

A. x==3                          

B. x:=3

C. x=3        

D. x:3

Câu 8. Phép chia lấy phần nguyên trong Python kí hiệu là:

A. %                                         

B.  //

C. /                                           

D. div

Câu 9. Phép chia lấy phần dư trong Python kí hiệu là:

A. %                                         

B.  //

C.  /                                          

D. mod

Câu 10. Phép lũy thừa 24 trong Python viết là:

A. 2**4                                     

B. 2****4

C. 2*4                                      

C. 2***4

Quảng cáo

Câu 11. Biểu thức (x+y)2 chuyển sang Pytthon là:

A. (x**2+y**2)              

B. (x+y)***2

C. (x+y)**2                    

D. (x+y)*2

Câu 12. Cho đoạn chương trình sau:

x=6

y=2

print(x//y)

Trên màn hình xuất hiện giá trị:

A. 0                                

B. 3

C. 2                                

D. 6

Câu 13. Cho đoạn chương trình sau:

x=6

y=2

print(x%y)

Trên màn hình xuất hiện giá trị:

A. 0                                

B. 3

C. 2                                

D. 6

Câu 14. Trong Python, các biến đều phải đặt tên theo quy tắc nào?

A. Không trùng từ khóa của Python.                      

B. Bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu “_”.

C. Chỉ chứa chữ cái, chữ số và dấu “_”.                                     

D. Cả A, B và C.

Câu 15. Biểu thức( xy+x):(x-y) chuyển sang Python là:

A. (xy+x)/(x-y)                                  

B. (x*y+x)//(x-y)

C. (x*y+x)/(x-y)                                 

D. (x*y+x)/x-y

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác