Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 6 (có đáp án): Câu lệnh rẽ nhánh

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin 10 Bài 6: Câu lệnh rẽ nhánh sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin học 10.

Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 6 (có đáp án): Câu lệnh rẽ nhánh

Quảng cáo

Câu 1. Câu lệnh if trong chương trình Python có dạng:

A. if <điều kiện>

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh>

B. if <điều kiện>:

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh>

C. <điều kiện>:

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh>

D. if <điều kiện>:

Câu 2. Trong quá trình thực hiện thuật toán, khi nào cần dùng cấu trúc rẽ nhánh?

A. Khi phải dựa trên một điều kiện cụ thể nào đó để xác định bước thực hiện tiếp theo.

B. Khi có các phép tính toán.

C. Khi lặp đi lặp lại một công việc nào đó.

D. Khi sử dụng các hàm toán học.

Câu 3. Câu lệnh rẽ nhánh if-else trong chương trình Python có dạng:

A. if <điều kiện>:

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh>

B. if <điều kiện>:

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh 1>

    else

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh 2>

C. if <điều kiện>:

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh 1>

    else:

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh 2>

D. if <điều kiện>

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh 1>

    else:

<câu lệnh hay nhóm câu lệnh 2>

Quảng cáo


Câu 4. Trong Python, câu lệnh if <câu lệnh hay nhóm câu lệnh> sẽ thực hiện khi:

A. <Điều kiện> sai.                                                 

B. <Điều kiện> đúng.

C. <Điều kiện> bằng 0.                                

D. <Điều kiện> khác 0.

Câu 5. Trong Python, với cấu trúc if – else thì <câu lệnh hay nhóm câu lệnh 1> được thực hiện khi:

A. Điều kiện sai.                                           

B. Điều kiện đúng.

C. Điều kiện bằng 0.                                     

D. Điều kiện khác 0.

Câu 6. Trong Python, đối với cấu trúc if-else thì <câu lệnh hay nhóm câu lệnh 2> được thực hiện khi:

A. Điều kiện sai.                                           

B. Điều kiện đúng.

C. Điều kiện bằng 0.                                     

D. Điều kiện khác 0.

Quảng cáo

Câu 7. Trong Python, đối với cấu trúc if hoặc if-else thì câu lệnh hoặc nhóm câu lệnh phải được viết như thế nào?

A.Viết thẳng hàng so với điều kiện.

B. Lùi vào trong một số vị trí so với dòng chứa điều kiện và không cần viết thẳng hàng với nhau.

C. Chỉ lùi vào trongmột số vị trí so với dòng chứa điều kiện khi có nhóm lệnh.

D. Lùi vào trong một số vị trí so với dòng chứa điều kiện và viết thẳng hàng với nhau.

Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:

if d>0:

x1=-b-math.sqrt(d)/2*a

x1=-b+math.sqrt(d)/2*a

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

A. Nhóm lệnh không lùi vào một số vị trí so với dòng chứa điều kiện.

B. Thiều dấu chấm sau mỗi câu lệnh.

C. Không viết hoa chữ cái đầu của mỗi dòng.

D. Không có dấu kết thúc câu.

Câu 9. <Điều kiện> trong câu lệnh rẽ nhánh là:

A. Biểu thức tính toán.

B. Biểu thức logic.

C. Biểu thức quan hệ.

D. Các hàm toán học.

Câu 10. Cho đoạn chương trình sau:

a=2

b=3

if a>b:

          a=a*2

else:

          b=b*2

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của b là:

A. 4                                                    

B. 2

C. 6                                                    

D. Không xác định

Quảng cáo

Câu 11. Cho đoạn chương trình sau:

x=10

y=3

d=0

if x%y==0:

          d=x//y

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của d là:

A. 3                                                    

B. 1

C. 0                                                    

D. Không xác định

Câu 12. Câu lệnh nào sau đây viết đúng:

A. if a>b

print(a)

B. if a>b:print(a)

C. if a>b print(a)

D. if a>b:

          print(a)

Câu 13. Câu lệnh nào sau đây viết đúng:

A. if   a>b:

          print(a)

    else:

          print(b)

B. if   a>b

          print(a)

    else:

          print(b)

C. if   a>b print(a)

    else  print(b)

D. if   a>b

          print(a)

  else

           print(b)

Câu 14. Chọn phát biểu đúng?

Cho biểu thức: x or y

A. Cho kết quả là False khi và chỉ khi x và y đều nhận giá trị False.

B. Cho kết quả là True khi x và y đều nhận giá trị True.

C. Đảo giá trị của x và y cho nhau

D. Cho kết quả là False khi và chỉ khi x hoặc y nhận giá trị False.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các ngôn ngữ lạp trình bậc cao đều có câu lệnh thể hiện cấu trúc rẽ nhánh.

B. Điều kiện trong câu lệnh rẽ nhánh có thể là phép gán.

C. Trong cấu trúc if hoặc if-else câu lệnh hoặc nhóm câu lệnh phải được viết:

Lùi vào trong một số vị trí so với dòng chứa điều kiện và viết thẳng hàng với nhau.

D. Câu lệnh rẽ nhánh trong Python có 2 dạng cơ bản là if và if-else.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác