Tin học lớp 3 Cánh diều Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Với lời giải bài tập Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Tin học lớp 3.

Giải Tin học lớp 3 Cánh diều Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở

Tin học lớp 3 trang 27 Khởi động: Em hãy quan sát Hình 1 và so sánh về cách gõ của hai bạn đó.

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Trả lời:

Quảng cáo

Bạn nam gõ bàn phím dùng 1 ngón tay (ngón trỏ), còn bạn nữ dùng 10 ngón để gõ bàn phím.

1. Đặt tay đúng trên hàng phím cơ sở

Tin học lớp 3 trang 27 Hoạt động 1: Em hãy đặt hai tay trên hàng phím cơ sở sao cho ngón trỏ trái đặt ở phím F, ngón trở phải đặt ở phím J như Hình 2. Quan sát vị trí đặt của các ngón còn lại và cho biết chúng đặt vào những phím nào?

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Trả lời:

Các ngón còn lại bên tay trái đặt trên các phím A, S, D; bên tay phải đặt lên các phím K, L, ;.

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

2. Tập gõ phím với phần mềm RapidTyping

Tin học lớp 3 trang 27 Hoạt động 2: Em hãy kích hoạt phần mềm RapidTyping, thực hiện theo hướng dẫn ở Hình 3 để tập gõ hàng phím cơ sở.

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Đặt các ngón tay đúng cách trên hàng phím cơ sở và gõ đúng theo các chữ cái hiện ra trên màn hình. Giữa các chữ cái em gõ dấu cách (space).

Bạn Vân Giang tập gõ theo hướng dẫn. Khi kết thúc, phần mềm RapidTyping báo kết quả của bạn Vân Giang như Hình 4.

Em hãy so sánh kết quả với bạn Vân Giang.

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Trả lời:

Quảng cáo

Bước 1: Kích vào biểu tượngTin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28 trên màn hình máy tính để khởi động phần mềm RapidTyping.

Bước 2: Đặt các ngón tay trên bàn phím theo hình rồi gõ

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Bước 3: Kết quả sau khi gõ, so sánh với kết quả với bạn Vân Giang

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Tin học lớp 3 trang 28 Luyện tập: Em hãy chọn EN2. Beginner, bài 1. Basics - Lessons 1 và bài 1. Basics - Lesson 2 để luyện tập. Em hãy ghi lại các kết quả tập gõ của mình vào phiếu như mẫu bên. Đối chiếu kết quả các lần gõ, em có nhận thấy tốc độ và độ và độ chính xác của em tăng lên không?

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Trả lời:

Quảng cáo

Bước 1: Kích vào biểu tượng Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28 trên màn hình máy tính để khởi động phần mềm RapidTyping.

Bước 2: Chọn EN2. Beginner, bài 1 Basics - Lessons 1

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Bước 3: Đặt các ngón tay trên bàn phím theo hình rồi gõ

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Bước 4: Kết quả sau khi gõ

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Bước 5: Chọn Basics - Lesson 2

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Bước 6: Luyện gõ theo Basics - Lesson 2

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Bước 7: Kết quả

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Điền vào phiếu:

Basics - Lesson 1

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Basics - Lesson 2

Tin học lớp 3 Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở trang 27, 28

Nhận xét: Qua hai bài học em thấy tốc độ và độ chính xác gõ tăng lên.

Tin học lớp 3 trang 28 Vận dụng: Chỉ gõ các phím trên hàng phím cơ sở, em có thể gõ được những từ tiếng Việt hay tiếng Anh có nghĩa? Chia sẻ những từ em gõ được với thầy cô và các bạn.

Trả lời:

Quảng cáo

Từ tiếng Việt: KHÁ, HÀ, LÁ, LÀ, GÀ, ...

Từ tiếng Anh: GAS, HAS, FAD, JAG, LAD, ...

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 3 | Để học tốt Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 3 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác