Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột 10, 11, 12 - Cánh diều

Với lời giải bài tập Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột 10, 11, 12 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Tin học lớp 3.

Giải Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột - Cánh diều

Tin học lớp 3 trang 10 Khởi động:

Khởi động trang 10 Tin học lớp 3: Con trỏ chuột trên màn hình máy tính thường có hình mũi tên Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột trang 10, 11, 12 | Cánh diều. Em hãy cầm và dịch chuyển chuột, đồng thời quan sát con trỏ chuột di chuyển theo. Hãy nói cho bạn biết kết quả thực hiện của em.

Trả lời:

Quảng cáo

Khi em cầm và dịch chuyển chuột, con trỏ chuột cũng di chuyển theo hướng em dịch chuyển.

1. Cầm chuột đúng cách

Tin học lớp 3 trang 10 Hoạt động 1:

1.Em hãy quan sát Hình 2a, Hình 2b và nói cho bạn biết cách cầm chuột đúng.

Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột trang 10, 11, 12 | Cánh diều

2. Em hãy nhận xét về cách cầm chuột trong Hình 3.

Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột trang 10, 11, 12 | Cánh diều

Trả lời:

1. Cách cầm chuột đúng: Đặt cả bàn tay lên lên trên con chuột, cổ tay và cẳng tay nằm trên một đường thẳng, lòng bàn tay sẽ nằm trên phần lưng của chuột và phần phía gần cổ tay trở về sau sẽ áp sát vào phía sau. Ngón tay trỏ đặt ở nút chuột trái, ngón tay giữa đặt ở nút chuột phải, các ngón tay còn lại đặt tự nhiên ở bên trái và bên phải chuột. Cử động nhưng không vẹo cổ tay khi di chuyển chuột.

2.Trong Hình 3 là tư thế tay cầm chuột sai vì: Đặt cả bàn tay lên chuột, cổ tay và bàn tay ở vị trí không thẳng hàng.

2. Các thao tác cơ bản khi sử dụng chuột

Hoạt động

Tin học lớp 3 trang 11 Hoạt động 2: Em hãy thực hiện các thao tác sử dụng chuột theo hướng dẫn của thầy, cô.

Trả lời:

Quảng cáo

Nháy chuột: Nhấn nút chuột trái rồi thả ngón tay ra ngay (Hình 4).

Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột trang 10, 11, 12 | Cánh diều

Nháy đúp chuột: Nhấn nhanh nút chuột trái hai lần rồi thả ngón tay ra ngay (Hình 5).

Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột trang 10, 11, 12 | Cánh diều

Nháy chuột phải: Nhấn nút chuột phải rồi thả ngón tay ra ngay (Hình 6).

Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột trang 10, 11, 12 | Cánh diều

Di chuyển chuột: Cầm và dịch chuyển chuột. Khi đó con trỏ chuột sẽ dịch chuyển trên màn hình.

Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút chuột trái, di chuyển chuột đến vị trí mới rồi thả ngón tay ra (Hình 7)

Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột trang 10, 11, 12 | Cánh diều

Tin học lớp 3 trang 12 Luyện tập

Giải Tin học lớp 3 trang 12 Bài 1:

Bài 1 trang 12 Tin học lớp 3: Em hãy cho biết, khi cầm chuột bằng tay phải:

a) Ngón tay trỏ đặt ở đâu?

b) Ngón tay giữa đặt ở đâu?

c) Các ngón tay còn lại đặt ở đâu?

d) Khi cần lăn chuột ta dùng ngón tay nào?

Trả lời:

Quảng cáo

Khi cầm chuột bằng tay phải:

a) Ngón tay trỏ đặt ở nút chuột trái.

b) Ngón tay giữa đặt ở nút chuột phải.

c) Các ngón tay còn lại đặt tự nhiên ở bên trái và bên phải chuột.

d) Khi cần lăn chuột ta dùng ngón tay trỏ.

Giải Tin học lớp 3 trang 12 Bài 2: Em hãy nháy chuột phải vào một vị trí nào đó trên màn hình, sau đó nháy chuột vào một vị trí khác. Hãy nói cho bạn biết điều gì xảy ra mỗi khi làm như vậy.

Trả lời:

Khi nháy chuột phải vào một vị trí bất kì trên màn hình, sẽ hiện ra một bảng gồm các lệnh tùy chọn. Sau đó nháy chuột vào vị trí khác thì màn hình lại trở về bình thường.

Tin học lớp 3 trang 12 Vận dụng:Trên màn hình có một số biểu tượng phần mềm. Em và bạn hãy lần lượt sử dụng chuột để thực hiện các thao tác sau:

a) Nháy chuột vào biểu tượng This PC để chọn nó.

b) Nháy chuột vào một vị trí khác để không chọn biểu tượng đó nữa.

c) Nháy chuột chọn một biểu tượng phần mềm ở cạnh biểu tượng This PC. Quan sát và nhận xét bạn cầm chuột có đúng không?

Trả lời:

Quảng cáo

a) Nháy chuột vào biểu tượng This PC để chọn nó.

Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột trang 10, 11, 12 | Cánh diều

b) Nháy chuột vào một vị trí khác để không chọn biểu tượng đó nữa.

Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột trang 10, 11, 12 | Cánh diều

c) Nháy chuột chọn một biểu tượng phần mềm ở cạnh biểu tượng This PC.

Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột trang 10, 11, 12 | Cánh diều

Nhận xét bạn cầm chuột:

Cách cầm chuột đúng: Đặt cả bàn tay lên lên trên con chuột, cổ tay và cẳng tay nằm trên một đường thẳng, lòng bàn tay sẽ nằm trên phần lưng của chuột và phần phía gần cổ tay trở về sau sẽ áp sát vào phía sau. Ngón tay trỏ đặt ở nút chuột trái, ngón tay giữa đặt ở nút chuột phải, các ngón tay còn lại đặt tự nhiên ở bên trái và bên phải chuột. Cử động nhưng không vẹo cổ tay khi di chuyển chuột.

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 3 | Để học tốt Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 3 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác