Trắc nghiệm các quy tắc tính xác suất - Toán lớp 11Trắc nghiệm các quy tắc tính xác suất

Bài 1: Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt chia hết cho 3 là:

A.13/36        B. 11/36.        C. 1/3.        D. 1/6.

Đáp án: C

Chọn C.

Số phần tử không gian mẫu:n(Ω)=6.6=36

Biến cố tổng hai mặt chia hết cho 3 là:

A={(1,2);(1,5);(2,1);(2,4);(3,3);(3,6);(4,2);(4,5);(5,1);(5,4);(6,3);(6,6)}

Nên n(A)=12

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 2: Gieo ba con súc sắc. Xác suất để nhiều nhất hai mặt 5 là:

A. 5/72.        B. 1/216        C. 1/72.        D.0

Đáp án: D

Chọn D.

Số phần tử không gian mẫu: n(Ω)=6.6.6=216

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 3: Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá át (A) là:

A. 2/13.        B. 1/169.        C. 1/13.        D. 3/4 .

Đáp án: C

Chọn C.

Số phần tử không gian mẫu: : n(Ω)=52

Số phần tử của biến cố xuất hiện lá ách: : n(A)=4

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 4: Rút ra một lá bài từ bộ bài lá. Xác suất để được lá ách (A) hay lá rô là:

A. 1/52.        B. 2/13.        C. 4/13.        D. 17/52.

Đáp án: C

Chọn C.

Số phần tử không gian mẫu: : n(Ω)=52

Số phần tử của biến cố xuất hiện lá ách : n(A)=4

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 5: Một túi chứa 2 bi trắng và 3 bi đen. Rút ra 3 bi. Xác suất để được ít nhất 1 bi trắng là:

A. 1/5.        B. 1/10.        C. 9/10.        D. 4/5.

Đáp án: C

Số phần tử của không gian mẫu: n(Ω)=10

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 6: Một hộp đựng 4 bi xanh và bi đỏ lần lượt rút 2 viên bi. Xác suất để rút được một bi xanh và 1 bi đỏ là:

A. 2/15. B. 6/25.        C. 8/25.        D. 4/15.

Đáp án: D

Phép thử : Rút lần lượt hai viên bi

Ta có n(Ω)=9.10=90

Biến cố A : Rút được một bi xanh, một bi đỏ n(Ω)=4.6=24

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 7: Một bình đựng 4 quả cầu xanh và 3 quả cầu đỏ và quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Xác suất để được 3 quả cầu khác màu là:

A. 3/5.        B. 3/7.        C. 3/11.        D. 3/14.

Đáp án: C

Phép thử : Rút ngẫu nhiên ba quả cầu

Ta có n(Ω)=220

Biến cố A : Rút được ba qua cầu khác màu n(A)=5.4.3=60

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 8: Một bình đựng viên bi xanh và viên bi đỏ (các viên bi chỉ khác nhau về màu sắc). Lấy ngẫu nhiên một viên bi, rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Khi tính xác suất của biến cố "Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh", ta được kết quả

A. 5/8        B. 5/9        C. 5/7        D. 4/7

Đáp án: A

Chọn A.

Gọi A là biến cố "Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh". Có hai trường hợp xảy ra

Trường hợp 1. Lấy lần thứ nhất được bi xanh, lấy lần thứ hai cũng được một bi xanh. Xác suất trong trường hợp này là

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Trường hợp 2. Lấy lần thứ nhất được bi đỏ, lấy lần thứ hai được bi xanh. Xác suất trong trường hợp này là

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 9: Một hộp có 5 viên bi đỏ và 9 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Xác suất để chọn được 2 viên bi khác màu là:

A. 14/35.        B. 45/91.        C. 46/91.        D. 15/22.

Đáp án: B

Chọn B.

Gọi A là biến cố: "chọn được 2 viên bi khác màu."

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 10: Một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:

A. 2/10        B. 3/10        C. 4/10        D. 5/10

Đáp án: B

Chọn B.

Gọi A là biến cố: "lấy được cả hai quả trắng."

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 11 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số, Giải tích 11 và Hình học 11.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


xac-suat.jsp