Lý thuyết và Bài tập Toán 7 Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 7 Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

A. Lý thuyết

1. Lũy thừa của một tích

Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa

(xy)n = xn. yn

Ví dụ:

   + Tính: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

   + Tính: (1,5)3. 83 = (8. 1,5)3 = 123

2. Lũy thừa của một thương

Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Ví dụ:

   + Tính: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

   + Tính: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

3. Mở rộng

Lũy thừa của một số âm:

Với x ∈ Q, n ∈ N ⇒ -n < 0

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Cho 20n : 5n = 4 thì

A. n = 0            B. n = 3            C. n = 2            D. n = 1

Ta có: 20n : 5n = 4

Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Bài 2: Cho biểu thứcTrắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết. Chọn khẳng định đúng

A. A > 1            B. A < 1             C. A > 2            D. A = 1

Ta có:

Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Bài 3: Giá trị của biểu thức Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Bài 4: Tìm x, biết (5x - 1)6 = 729

Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Bài 5: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn (2x + 1)3 = -0,001

A. 0            B. 1            C. 2             D. 3

Ta có:

Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy có 1 giá trị của

Chọn đáp án B.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau

Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Bài 2: Chứng minh rằng 109 : 108 : 107 chia hết cho 222

Ta có: 109 : 108 : 107 = 107(102 + 10 + 1)

= (2.5)7(102 + 10 + 1) = 27.57(102 + 10 + 1)

= 26.57.111.2 = 222.26.57 ⋮ 222 (đpcm)

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 7 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.