Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết

A. Phương pháp giải

Dựa vào tính chất:

- Số hữu tỉ Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 là số hữu tỉ dương nếu Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 > 0. Khi đó a và b cùng dấu

- Số hữu tỉ Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 là số hữu tỉ âm nếu Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 < 0. Khi đó a và b trái dấu

- Số hữu tỉ Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 là số không âm, không dương nếu Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 = 0. Khi đó a = 0.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong các số hữu tỉ sau, số hữu tỉ nào là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Lời giải:

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 không phải số hữu tỉ âm cũng không phải là số hữu tỉ dương.

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Ví dụ 2: Cho số hữu tỉ Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7. Với giá trị nào của m thì x

a) Là số hữu tỉ dương

b) Là số hữu tỉ âm

c) Là số không âm, không dương

Lời giải:

a) Vì 2021 > 0 nên x là số hữu tỉ dương khi m – 2020 > 0 ⇒ m > 2020

b) x là số hữu tỉ âm khi m – 2020 < 0 ⇒ m < 2020.

c) x là số không âm, không dương, tức x = 0 ⇒ m – 2020 = 0 ⇒ m = 2020

C. Bài tập vận dụng

Câu 1. Với giá trị nào dưới đây của m thì số hữu tỉ Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 là số hữu tỉ dương?

A. m = -1

B. m = 2

C. m = -2100

D. m = - 2

Hướng dẫn

+ Cách 1: Làm theo tính chất, phần lý thuyết

x là số hữu tỉ dương khi m + 1 > 0 (vì 2100 > 0)

⇒ m > -1

Vì trong 4 đáp án đã cho chỉ có 2 > - 1, nên B đúng

+ Cách 2: Thay lần lượt 4 đáp án ở đề bài vào và áp dụng định nghĩa về số hữu tỉ dương (là số hữu tỉ lớn hơn 0) để chọn.

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 không phải số hữu tỉ dương

Tương tự thay ba đáp án còn lại, ta thấy B thỏa mãn.

Đáp án B

Câu 2. Cho số hữu tỉ Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7. Với giá trị nào của a thì x là số hữu tỉ dương.

A. a = 0

B. a = 3

C. a > 3

D. a < 3

Hướng dẫn

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Đáp án C

Câu 3. Cho số hữu tỉ Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7. Với giá trị nào của a thì x là số hữu tỉ âm.

A. a = 10

B. a = 3

C. a > 3

D. a < 3

Hướng dẫn

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Đáp án D

Câu 4. Cho số hữu tỉ x = Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 Với giá trị nào của a thì x không là số dương cũng không là số âm.

A. a = 0

B. a = 3

C. a > 3

D. a < 3

Hướng dẫn

Ta có x không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm, suy ra x = 0

Nên Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 = 0 ⇒ a – 3 = 0 ⇒ a = 3

Vậy a = 3 thì x không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

Đáp án B

Câu 5. Số hữu tỉ nào dưới đây là số hữu tỉ dương

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Hướng dẫn

+) Ta có: Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 > 0, suy ra Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 là số hữu tỉ dương, A đúng.

+) Có 0 không phải số hữu tỉ dương cũng không phải số hữu tỉ âm nên B sai.

+) Lại có: Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 = 0, suy ra Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 không phải là số hữu tỉ dương, C sai.

+) Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 < 0, suy ra Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 là số hữu tỉ âm, D sai.

Đáp án A

Câu 6. Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

A. 2     B. 3     C. 4     D. 5

Hướng dẫn

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Đáp án A

Câu 7. Số nào là số hữu tỉ âm trong các số hữu tỉ sau:

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Hướng dẫn

Tìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Đáp án D

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 7 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.