15 Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

15 Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Bài viết 15 Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án gồm các dạng bài tập về Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức lớp 9 từ cơ bản đến nâng cao giúp học sinh lớp 9 biết cách làm bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức.

Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết là ?

Quảng cáo

A. x = 7/4.     B. x ≥ 7/4.     C. x ≤ 4/7.     D. x > 4/7.

Lời giải:

Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết xác định ⇔ 7x - 4 ≥ 0 ⇔ x ≥ 4/7.

Chọn đáp án B.

Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết là ?

A. x = 0.     B. x ≠ 2.     C. 0 < x < 2.     D. 0 ≤ x ≤ 2.

Lời giải:

Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết xác định

Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Câu 3: Giá trị của biểu thức Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết là ?

Quảng cáo

A. S = 12.     B. S = 2.     C. S = √5.     D. S = 2√5

Lời giải:

Ta có

Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Câu 4: Giá trị của phép toán Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết là?

A. 6.     B. 6√6.     C. 4√6.     D. 4.

Lời giải:

Ta có

Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Câu 5: Phân tích biểu thức x2 - 2√3.x + 3 thành nhân tử ?

Quảng cáo

A. (x - √3)2.     B. (√x - 3)2.

C. (x + √3)2.     D. (x - √3)(x + √3).

Lời giải:

Ta có: x2 - 2√3.x + 3 = (x)2 - 2x(√3) + (√3)2 = (x - √3)2

Chọn đáp án A.

Câu 6: Rút ngọn biểu thức: Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án với a > 0

A. −9a            

B. −3a            

C. 3a                           

D. 9a

Lời giải:

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Tìm x để Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án có nghĩa

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Lời giải:

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Tìm x để Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án có nghĩa

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Lời giải:

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Rút gọn biểu thức Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án với -4≤a≤4 ta được

A. 2a                          

B. 8                            

C. −8                          

D. −2a

Lời giải:

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Rút gọn biểu thức Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án với Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án ta được:

A. −4a            

B. 4a                           

C. −6                          

D. 6

Lời giải:

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Tìm x thỏa mãn phương trình Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

A. x = 2                      

B. x = 4                      

C. x = 1                      

D. x = 3

Lời giải:

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Tìm x thỏa mãn phương trình Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

A. x = 2                      

B. x = 4                      

C. x = 1                      

D. x = 1; x = 2

Lời giải:

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Nghiệm của phương trình Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án là:

A. x = 2                      

B. x = 5                      

C. x = 1                      

D. x = 3

Lời giải:

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Nghiệm của phương trình Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

A. x = 2                      

B. x = 5                      

C. x = 3                      

D. c = 3; x = 5

Lời giải:

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Vậy phương trình có hai nghiệm là x = 3; x = 5

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Nghiệm của phương trình Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Lời giải:

Trắc nghiệm Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Bài giảng: Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Cô Phạm Thị Huệ Chi (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lý thuyết và các dạng bài tập Toán lớp 9 có lời giải hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.