15 Bài tập Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Với 15 Bài tập Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

15 Bài tập Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Câu 1: Một hình tròn có diện tích S = 144π (cm2) . Bán kính của hình tròn đó là:

Quảng cáo

A. 15 (cm)

B. 16 (cm)

C. 12 (cm)

D. 14 (cm)

Lời giải:

Diện tích S = πR2 = 144π ⇔ R2 = 144 ⇔ R = 12 (cm)

Chọn đáp án C

Câu 2: Diện tích hình tròn bán kính R = 10 cm là

A. 100π (cm2)

B. 10π (cm2)

C. 20π (cm2)

D. 100π2 (cm2)

Lời giải:

Diện tích S = πR2 = π.102 = 100π (cm2)

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Câu 3: Cho đường tròn (O, 10 cm) , đường kính AB. Điểm M ∈ (O) sao cho Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án = 45° . Tính diện tích hình quạt AOM

A. 5π (cm2)

B. 25π (cm2)

C. 50π (cm2)

D. 25/2 π (cm2)

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 4: Cho đường tròn (O) đường kính AB = 4√3 cm. Điểm C ∈ (O) sao cho Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án = 30° . Tính diện tích hình viên phân AC . (Hình viên phân là phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và dây căng cung ấy )

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B

Quảng cáo

Câu 5: Cho đường tròn tâm O. Biết diện tích hình quạt tròn cung 30° là 3π. Tính bán kính đường tròn?

A. 6cm

B. 5cm

C. 3cm

D. 9cm

Lời giải:

Diện tích hình quạt tròn cung 30° là:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 6: Cho đường tròn tâm O có chu vi là 4π. Tính diện tích hình tròn?

A.

B.

C.

D.

Lời giải:

Ta có:

Chu vi của hình tròn đã cho là:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Quảng cáo

Câu 7: Biết rằng độ dài cung tròn có số đo 60° là π. Tính diện tích hình quạt tròn có số đo 30°

A.

B.

C. 5/2 π

D. 3/2 π

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 8: Nếu bán kính đường tròn giảm 3 lần thì :

A.Chu vi giảm 9 lần

B. Diện tích giảm 9 lần.

C. Chu vi tăng 3 lần

D. Diện tích giảm 3 lần

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Do đó, chu vi giảm 3 lần, diện tích giảm 9 lần

Chọn đáp án B.

Câu 9: Biết diện tích hình tròn là 16π. Tính chu vi của đường tròn?

A.

B. 16π

C.

D. 12π

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 10: Biết diện tích hình quạt cung n° là 120 . Tính diện tích hình quạt của cung 2n°?

A. 240

B.120

C. 480

D. 360

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 11: Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2√2 cm. Điểm C ∈ (O) sao cho Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án = 30o. Tính diện tích hình giới hạn bởi đường tròn (O) và AC, BC

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Lời giải:

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Diện tích hình tròn (O) là S(O) = πR2

Ta có góc Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án  là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ⇒  Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án = 90o

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Giả sử CH là đường cao của tam giác ABH, ta có:

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Diện tích hình giới hạn bởi đường tròn (O) và AC, BC là:

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Cho đường tròn (O) đường kính AB = 4√2 cm. Điểm C ∈ (O) sao cho Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án = 30o. Tính diện tích hai hình viên phân giới hạn bởi đường tròn (O) và AC, BC

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Lời giải:

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Diện tích hình tròn (O) là S(O) = πR2

Ta có góc Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án  là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ⇒ Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án = 90o

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Giả sử CH là đường cao của tam giác ABH, ta có:

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Diện tích hình giới hạn bởi đường tròn (O) và AC, BC là:

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Cho đường tròn (O; R) và một điểm M sao cho OM = 2R. Từ M vẽ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Tính diện tích giới hạn bởi hai tiếp tuyến AM, MB và cung nhỏ AB

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Lời giải:

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Diện tích giới hạn bởi hai tiếp tuyến AM, MB và cung nhỏ AB là:

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Cho đường tròn (O; R) và một điểm M sao cho OM = R√2. Từ M vẽ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Tính diện tích giới hạn bởi hai tiếp tuyến AM, MB và cung nhỏ AB

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Lời giải:

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Diện tích giới hạn bởi hai tiếp tuyến AM, MB và cung nhỏ AB là:

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Một hình quạt có chu vi bằng 28 (cm) và diện tích bằng 49 (cm2). Bán kính của hình quạt bằng?

A. R = 5 (cm)

B. R = 6 (cm)

C. R = 7 (cm)

D. R = 8 (cm)

Lời giải:

Trắc nghiệm Diện tích hình tròn, hình quạt tròn có đáp án

Vậy R = 7 (cm)

Đáp án cần chọn là: C

Xem thêm lý thuyết và các dạng bài tập Toán lớp 9 có lời giải hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.