Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 9: Cities of the future

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Quảng cáo

Question 1A. organiser     B. comfortable    C. technology     D. populated :

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 2: A. presentation    B. pessimistic    C. residential     D. innovative

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 3. Đáp án B trọng âm 1.

Question 3: A. renewable    B. sustainable    C. insfrastructure     D. environment

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 3.

Question 4: A. familiar    B. generate     C. assignment     D. pollutant

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 5: A. overcrowded   B. inhabitant    C. geography     D. convenient

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 3.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Question 1: “____?" – "It's ten minutes' walk from here.”

A. How long does it take to get to the town centre?

B. Can you show me the way to the town centre?

C. How far is it from here to the town centre?

D. How can we get to the town centre?

Đáp án: C

Dịch: Từ đây đến trung tâm thị trấn bao xa? - Cách đây mười phút đi bộ.

Question 2: “What a boring lecture!" - “____”

A. Yes, it was dull, wasn't it?     B. I don't agree. It's dull.

C. It's interesting, wasn't it?     D. I'm sorry not.

Đáp án: A

Dịch: Thật là một bài giảng nhàm chán. - Đúng, nó thật buồn tẻ phải không?

Question 3: “I believe people will have a better life in the future.” - “____ Life will be more enjoyable than it is today, won't it?”

A. No, I don't think so.     B. Not exactly.

C. Yes, I agree.     D. You can't be right.

Đáp án: C

Dịch: Tôi tin rằng mọi người sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. – Đúng, tôi đồng ý. Cuộc sống sẽ thú vị hơn ngày hôm nay, phải không?

Question 4: “____” – “That's right. London will be cleaner and more sustainable.”

A. This means there'll be no pollution, will there?

B. This means there'll be no pollution, won't there?

C. This means there won't be no pollution, will there?

D. This means there'll be no pollution, doesn't it?

Đáp án: A

Dịch: Điều này có nghĩa là sẽ không có ô nhiễm, phải không? - Đúng rồi. London sẽ sạch hơn và bền vững hơn.

Question 5: "What's the weather forecast?” – “____”

A. Don't forget your raincoat, will you?

B. Don't forget your raincoat, do you?

C. It's going to rain. Don't forget your raincoat, will you?

D. It's going to rain. Don't forget your raincoat, do you?

Đáp án: C

Dịch: Dự báo thời tiết là gì? - Trời sắp mưa. Đừng quên áo mưa của bạn nhé?

Quảng cáo

Bài 3. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. dweller     B. overcrowded     C. network     D. waste

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /w/. Đáp án B là âm câm.

Question 2: A. commeruial    B. electriuity    C. advanued     D. prouessing

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /ʃ/

Question 3: A. inhabitant    B. geography     C. radiation     D. available

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /ə/. Đáp án C phát âm là /ei/

Question 4: A. upgrade     B. presentation     C. description    D. consumption

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, A, C phát âm là /p/. Đáp án C là âm câm.

Question 5: A. disposal     B. optimistic     C. population     D. occupy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /o/. Đáp án A phát âm là /əʊ/

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page - CHỈ TỪ 99K tại Học cùng VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-cities-of-the-future.jsp

2004 - Toán Lý Hóa