Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Writing có đáp án

Unit 9: Cities of the future

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Writing có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Quảng cáo

Question 1: You use your mobile phone a lot, so you have large phone bills.

A. If you don't use your mobile phone a lot, you don't have large phone bills.

B. If you didn't use your mobile phone a lot, you wouldn't have large phone bills.

C. If you don't use your mobile phone a lot, you won't have large phone bills.

D. If you won't use your mobile phone a lot, you won't have large phone bills.

Đáp án: B

Dịch: Nếu bạn không sử dụng điện thoại di động nhiều, bạn sẽ không có hóa đơn điện thoại lớn thế.

Question 2: I think you should tell your parents the truth.

A. If I am you, I tell your parents the truth.

B. If I am you, I will tell your parents the truth.

C. If I were you, I would tell your parents the truth.

D. If I were you, I will tell your parents the truth

Đáp án: C

Dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói với bố mẹ bạn sự thật

Question 3: My computer always crashes when a CD is inserted

A. If I insert a CD, my computer will crash.

B. If I insert a CD, my computer crashes.

C. If you want my computer to crash, insert a CD.

D. Unless you want my computer to crash, insert a CD.

Đáp án: B

Dịch: Nếu tôi chèn CD, máy tính của tôi gặp sự cố.

Question 4: Water always boils when you heat it long enough.

A. If heated long enough, water boils.

B. If water is heated long enough, it boils.

C. If you heat water long enough, it boils.

D. All are correct.

Đáp án: D

Dịch: Nước luôn sôi khi bạn đun nóng đủ lâu.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Question 5: Plants and flowers can't live without water.

A. If you water plants and flowers, they can't live.

B. If you water plants and flowers, they will live.

C. If you don't water plants and flowers, they can't live.

D. Unless you water plants and flowers, they live.

Đáp án: C

Dịch: Nếu bạn không tưới cây và hoa, chúng không thể sống.

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 1: Researchers are developing low-cost devices. These devices can detect water pollutants in rivers and lakes.

A. Researchers are developing low-cost devices that can detect water pollutants in rivers and lakes.

B. Researchers are developing low-cost devices to detect water pollutants in rivers and lakes.

C. Researchers are developing low-cost devices so that they can detect water pollutants in rivers and lakes.

D. Researchers are developing low-cost devices who can detect water pollutants in rivers and lakes.

Đáp án: A

Dịch: Các nhà nghiên cứu đang phát triển các thiết bị giá rẻ có thể phát hiện các chất gây ô nhiễm nước ở sông hồ.

Question 2: Urban planners carry out projects to develop a city. They look at the needs of local people and the environment when they do this.

A. While carrying out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment when they do this.

B. While carrying out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment.

C. If they carry out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment when they do this.

D. As carrying out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment.

Đáp án: B

Dịch: Trong khi thực hiện các dự án để phát triển một thành phố, các nhà quy hoạch đô thị xem xét nhu cầu của người dân địa phương và môi trường

Question 3 Most Superstar City Dwellers are quite happy with their life and work. Barbara and Mark are quite happy, too.

A. Not only most Superstar City Dwellers are quite happy with their life and work but also Barbara and Mark are quite happy, too.

B. Most Superstar City Dwellers along with Barbara and Mark are quite happy with their life and work.

C. Like most Superstar City Dwellers, Barbara and Mark are quite happy with their life and work.

D. Barbara and Mark are like most Superstar City Dwellers because they are quite happy with their life and work.

Đáp án: C

Dịch: Giống như hầu hết cư dân thành phố Superstar, Barbara và Mark khá hạnh phúc với cuộc sống và công việc của họ.

Quảng cáo

Question 4: Wastewater is treated and turned into drinking water. This is done to ensure there is no shortage of fresh water.

A. For there is shortage of fresh water, wastewater is treated and turned into drinking water.

B. Wastewater is treated and turned into drinking water because there is shortage of fresh water.

C. Wastewater is treated and turned into drinking water though there is no shortage of fresh water.

D. To ensure there is no shortage of fresh water, wastewater is treated and turned into drinking water.

Đáp án: D

Dịch: Để đảm bảo không thiếu nước ngọt, nước thải được xử lý và biến thành nước uống.

Question 5: The infrastructure of our city needs upgrading. It's in an extremely poor condition now.

A. The infrastructure of our city needs upgrading, for it's in an extremely poor condition now.

B. The infrastructure of our city needs upgrading though it's in an extremely poor condition now.

C. While the infrastructure of our city needs upgrading, it's in an extremely poor condition now.

D. The infrastructure of our city needs upgrading when it's in an extremely poor condition now.

Đáp án: A

Dịch: Cơ sở hạ tầng của thành phố của chúng tôi cần nâng cấp, vì hiện tại nó đang ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.

Question 6: “Go on Jack, apply for the job” said Mary.

A. Mary told Jack to go on and apply for the job.

B. Mary suggested applying for the job.

C. Mary said that Jack would apply for the job.

D. Mary encouraged Jack to apply for the job.

Đáp án: D

(to) encourage sb to do st : khuyến khích ai đó làm việc gì

Dịch: Mary khuyến khích Jack nộp đơn xin việc.

Question 7: : I hardly know the truth about Jean’s success in the institute.

A. I do not know much about Jean’s success in the institute.

B. It is difficult for Jean to be successful in the institute.

C. Jean’s success in the institute was not to be known.

D. Jean hardly become known and successful in the institute

Đáp án: A

Dịch: Tôi hầu như không biết sự thật về thành công của Jean ở học viện

Question 8: The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday.

A. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday.

B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory.

C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory.

D. The old man whom is working in this factory I borrowed his bicycle yesterday.

Đáp án:

Câu gốc: Người đàn ông đang làm việc ở nhà máy. Tôi đã mượn xe đạp của ông ta ngày hôm qua .

Mệnh đề quan hệ sở hữu whose dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

Question 9: Mary doesn’t like sport. Her two brothers don’t, either.

A. Neither Mary or her two brothers like sport.

B. Either Mary nor her two brothers likes sport.

C. Neither Mary nor her two brothers like sport.

D. Either Mary or her two brothers like sport.

Đáp án: C

Neither S1 nor S2 + V (chia theo S2): không cái này/ người này và cũng không cái kia/ người kia.

Question 10: Some kinds of fish live in fresh water. Others live in sea water.

A. Some kinds of fish live in fresh water, for others live in sea water.

B. Some kinds of fish live in fresh water, so others live in sea water.

C. Some kinds of fish live in fresh water, or others live in sea water.

D. Some kinds of fish live in fresh water, and others live in sea water.

Đáp án: D

Đây là câu nối giữa 2 câu có nội dung song song, không ảnh hưởng gì đến nhau thì dùng “and” là đủ.

Dịch: Một số loại cá sống ở nước ngọt, hoặc một số khác sống ở nước biển.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page - CHỈ TỪ 99K tại Học cùng VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-cities-of-the-future.jsp

2004 - Toán Lý Hóa