Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 9: Deserts

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1. A. almost     B. camel     C. aborigine     D. blanket

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔ:/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 2. A. buffalo     B. but     C. cactus     D. hummock

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 3. A. acacia     B. camel     C. crest     D. corridor

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /∫/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 4. A. branch     B. stretch     C. challenge     D. chemistry

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /t∫/

Question 5. A. mosquito     B. enormous     C. crocodile     D. colony

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ɔ/

Quảng cáo

Question 6. A. expedition     B. camel     C. gazelle     D. stretch

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 7. A. tableland     B. jackal     C. branch     D. parallel

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /a:/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8. A. corridor     B. tableland     C. colony     D. acacia

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9. A. circle     B. aerial     C. gazelle     D. eastward

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10. A. survey     B. explore     C. lizard     D. agent

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11. A. neelde     B. firewood     C. blanket     D. instead

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12. A. buffalo     B. mosquito     C. similar     D. crocodile

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13. A. enormous     B. mosquito     C. interpret     D. parallel

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14. A. rabbit     B. lizard     C. destroy     D. desert

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15. A. needle     B. improve     C. instead     D. explore

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-9-deserts.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa