Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 10 Writing có đáp án

UNIT 10: Sources of energy

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 10 Writing có đáp án

Bài 1. Answer the questions below.

Question 1: What a mess! We _____ up here for hours.

A. will clear              B. will be cleaning

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Thật là một mớ hỗn độn! Chúng tôi sẽ dọn dẹp ở đây trong nhiều giờ.

Question 2: Next Saturday at this time, we _____ on the beach in Mexico.

A. will relax              B. will be relaxing

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Thứ bảy tới vào lúc này, chúng tôi sẽ đang nghỉ mát trên bãi biển ở Mexico.

Question 3: You ____ your homework before you go out tonight.

A. will finish              B. will be finishing

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Bạn sẽ đang hoàn thành bài tập về nhà trước khi ra ngoài tối nay.

Question 4: If you need help finding a new job, I ____ you.

A. will be helping              B. will help

Đáp án: B

Giải thích: Câu điều kiện loại I: If + HTĐ, TLĐ.

Dịch nghĩa: Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc tìm kiếm một công việc mới, tôi sẽ giúp bạn.

Question 5: If you need to reach us, we ____ at the Fairmont Hotel that time.

A. will stay              B. will be staying

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Nếu bạn cần liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ đang ở tại khách sạn Fairmont vào thời điểm đó.

Question 6: We ____ you as soon as we arrive in Paris.

A. will call              B. will be calling

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi đến Pari.

Question 7: You _____ yourselves in the Caribbean, while we’re stuck here in New York with this cold weather!

A. will be enjoying              B. will enjoying

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Bạn sẽ đang hưởng thụ ở Caribbean, trong khi chúng tôi bị mắc kẹt ở New York với thời tiết lạnh này!

Question 8: Susan _____ credit card payments until her debt is all paid off.

A. will be making              B. will make

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Susan sẽ thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng cho đến khi hết nợ.

Question 9: Please leave the dishes. I ____ them tomorrow.

A. will be doing             B. will do

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Hãy để lại các món ăn. Tôi sẽ làm chúng vào ngày mai.

Question 10: While you’re in the kitchen preparing snacks, Jim and Jeff __ the Super Bowl

A. will watch              B. will be watching

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Trong khi bạn ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ, Jim và Jeff sẽ đang xem Super Bowl.

Question 11: I _______ born in 1995.

A. am              B. was

C. were              D. was been

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Tôi đã được sinh ra vào năm 1995.

Question 12: I want my car _______ by him.

A. to be repaired              B. be repaired

C. being repaired              D. will repair

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi muốn ô tô của tôi được anh ấy sửa.

Question 13: The book _______ by my mother a year ago.

A. is writting              B. was written

C. is written              D. is being written

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Cuốn sách đã được viết bởi mẹ tôi 1 năm trước.

Question 14: I remembered my bag _____ by Lucie yesterday.

A. taking             B. taken

C. being taken             D. to be take

Đáp án: C

Cấu trúc: remember + Ving (nhớ đã làm gì); remember + toV (nhớ phải làm gì)

Dịch nghĩa: Tôi nhớ cặp của tôi đã được mang đi bởi Lucie hôm qua.

Question 15: He was ______ to steal her wallet

A. saw              B. see

C. seen              D. to be seen

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Anh ta bị bắt gặp ăn cắp ví của cô ấy.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-10-sources-of-energy.jsp