Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 7 Reading có đáp án

UNIT 7: Traffic

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 7 Reading có đáp án

Bài 1: Decide if the following statements are True or False or Not Given according to the text.

TRAFFIC RULES

It's estimated that thousands of people lose their lives each year in Vietnam because of road traffic accidents. In order to decrease the number of traffic crashes, it's essential to know and obey traffic rules. Here are some of them.

For pedestrians

Walk on the right-hand side of the road if there is no pavement.

Cross the road at the zebra crossing or pedestrian bridge.

Look around and listen for traffic before crossing.

Don't run when crossing the road.

For cyclists

Ride in a bicycle lane or on the right-hand side of a single lane road.

Ride to the right of any oncoming vehicle.

Use a hand signal before you turn.

Don't ride in a row of two, three or more.

Don't lead an animal or hold on to a moving vehicle while riding a bicycle.

For motorists and drivers

Only drive when you are at least 18 years old and have a driving licence.

Ride or drive within the speed limit.

Do not park near or at any zebra crossing, on a footpath, or near a traffic light.

Give a signal before turning or changing lanes. Use your horn to alert others.

Keep a safe distance between you and other vehicles.

Slow down when you are near any intersections.

Question 1: Traffic accidents cause thousands of deaths in Vietnam every year.

    A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: A

Thông tin: It's estimated that thousands of people lose their lives each year in Vietnam because of road traffic accidents.

Ước tính hàng ngàn người mất mạng mỗi năm tại Việt Nam vì tai nạn giao thông đường bộ.

Question 2: Pedestrians must walk on the left-hand side of the road.

    A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: B

Thông tin: Walk on the right-hand side of the road if there is no pavement.

Đi bên phải đường nếu không có vỉa hè.

Question 3: Pedestrians are allowed to listen to music when crossing the road.

    A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: C

Thông tin: Không có thông tin trong bài.

Question 4: Cyclists should use the horn before turning.

    A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: B

Thông tin: For cyclists: Use a hand signal before you turn.

Đối với người đi xe đạp: Sử dụng tín hiệu tay trước khi bạn rẽ.

Question 5: Riding in a row of three isn't allowed.

    A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: A

Thông tin: Don't ride in a row of two, three or more.

Đừng đi trong một hàng hai, ba hoặc nhiều hơn.

Question 6: You are allowed to drive if you are 17 years old.

    A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: B

Thông tin: Only drive when you are at least 18 years old and have a driving licence.

Chỉ lái xe khi bạn ít nhất 18 tuổi và có bằng lái xe.

Question 7: You will be fined if you ride or drive faster than the speed limit.

    A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: C

Thông tin: Thông tin không có trong bài.

Question 8: You shouldn't park on a footpath.

    A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: A

Thông tin: Do not park near or at any zebra crossing, on a footpath, or near a traffic light.

Không đỗ xe gần hoặc tại bất kỳ giải phân cách nào, trên lối đi bộ hoặc gần đèn giao thông.

Question 9: You must keep a distance of 20 meters between you and other vehicles.

    A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: C

Thông tin: Thông tin không có trong bài.

Question 10: It's necessary to reduce your speed when you are near any intersections.

    A. True              B. False              C. Not Given

Đáp án: A

Thông tin: Slow down when you are near any intersections.

Hãy chậm lại khi bạn ở gần bất kỳ ngã tư nào.

Bài 2: Read the text and then choose the best answer A, B, C or D.

   Yesterday, on the way home from school, I saw an accident. A boy was run over by a taxi when he was riding his bicycle. The boy's leg was broken and it was bleeding badly. Someone there tried to stop the bleeding. They put pressure on it and held it tight. A man used his mobile phone to call the emergency service. Some minutes later, an ambulance arrived and sent the boy to the hospital. Two policemen came to the scene immediately. Some people told the police that the taxi driver was driving at a very high speed when the accident happened. Some others began talking about the traffic accidents these days and blamed the increasing number of accidents on the roads for careless driving and drunk drivers.

Question 1: What did the writer see yesterday?

A. A fire              B. An accident

C. A fighting.             D. A crash.

Đáp án: B

Thông tin: Yesterday, on the way home from school, I saw an accident.

Hôm qua, trên đường từ trường về nhà, tôi thấy một tai nạn.

Question 2: The accident happened between a taxi and _________.

A. a bus              B. a car

C. a bicycle              D. motorbike

Đáp án: C

Thông tin: A boy was run over by a taxi when he was riding his bicycle.

Một cậu bé bị taxi chạy qua khi đang đạp xe đạp.

Question 3: The boy was sent to the hospital by _________.

A. a police              B. a car

C. an ambulance              D. a passenger

Đáp án: C

Thông tin: Some minutes later, an ambulance arrived and sent the boy to the hospital.

Vài phút sau, xe cứu thương đến và đưa cậu bé đến bệnh viện.

Question 4: What part of his body was hurt? – His _________.

A. arm              B. leg

C. head              D. shoulder

Đáp án: B

Thông tin: The boy's leg was broken and it was bleeding badly.

Chân của cậu bé bị gãy và chảy máu nặng.

Question 5: How was the driver driving when the accident happened? – Very ________.

A. slowly              B. fast

C. carefully              D. well

Đáp án: B

Thông tin: Some people told the police that the taxi driver was driving at a very high speed when the accident happened.

Một số người nói với cảnh sát rằng tài xế taxi đang lái xe với tốc độ rất cao khi vụ tai nạn xảy ra.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-traffic.jsp