Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

UNIT 7: Traffic

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

Bài 1: Find the odd one out A, B, C or D.

Question 1: A. riding          B. driving          C. gardening          D. flying

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D đều liên quan tới giao thông.

Dịch nghĩa: A. đạp xe          B. lái xe          C. làm vườn          D. bay

Question 2: A. no cycling          B. no parking          C. no right turn         D. sign

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C đều là nội dung biển báo. D là dạng chung chung nên khác 3 đáp án còn lại.

Dịch nghĩa: A. không đạp xe         B. không đỗ xe         C. không rẽ phải         D. biển báo

Question 3: A. train          B. plane         C. car          D. sail

Đáp án: D

Dịch nghĩa: A. tàu          B. máy bay          C. ô tô          D. cánh buồm

Question 4: A. by car          B. on foot          C. by bus          D. by bicycle

Đáp án: B

Dịch nghĩa: A. bằng ô tô          B. đi bộ          C. bằng xe buýt         D. bằng xe đạp

Question 5: A. rule          B. ride          C. reverse          D. drive

Đáp án: A

Giải thích: B, C, D đều là động từ.

Dịch nghĩa: A. luật lệ          B. đạp xe          C. đảo ngược          D. lái xe

Bài 2: Circle A, B, C or D for each picture

Question 1:

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 3 Reading

A. no marking

B. no right turn

C. no cycling

D. children crossing

Đáp án: D

Giải thích: Khu vực trẻ em qua đường

Question 2:

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 3 Reading

A. hospital ahead

B. parking

C. cycle lane

D. traffic lights

Đáp án: B

Giải thích: Khu vực đỗ xe

Question 3:

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 3 Reading

A. fly a plane

B. ride a bike

C. drive a car

D. sail a boat

Đáp án: A

Giải thích: Đi máy bay

Question 4:

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 3 Reading

A. go to school by bus

B. go to school by bicycle

C. go to school on foot

D. go to school by car

Đáp án: B

Giải thích: Đi học bằng xe đạp

Bài 3: Choose the correct option for each gap in the sentences

Question 1: Minh used to _____ his homework late in the evening.

A. does              B. do

C. doing              D. did

Đáp án: B

Giải thích: Used to + V (đã từng làm gì trong qua khứ như 1 thói quen)

Dịch nghĩa: Minh đã từng quen làm bài tập muộn và buổi tối.

Question 2: If people _________ the rules, there are no more accidents.

A. follow              B. take care of

C. obey             D. remember

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Nếu mọi người tuân theo luật, sẽ không có tai nạn nữa.

Question 3: You should _________ right and left when you go across the roads.

A. see              B. look

C. be              D. take

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Bạn nên nhìn phải và trái khi sang đường.

Question 4: Hurry up or we can't _________ the last bus home.

A. keep              B. follow

C. go              D. catch

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Nhanh lên hoặc chúng ta không thể bắt chuyến buýt cuối cùng về nhà.

Question 5: Lan used to go to school _________.

A. with bicycle              B. by foot

C. in car              D. by bus

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Lan từng quen đi học bằng xe buýt.

Question 6: Public _________ in my town is good and cheap.

A. transport              B. tour

C. journey              D. travel

Đáp án: A

Giải thích: Cụm từ: public transport = phương tiện công cộng

Dịch nghĩa: Phương tiện công cộng ở thị trấn của tôi thì tốt và rẻ.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-traffic.jsp