Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 7 Writing có đáp án

UNIT 7: Traffic

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 7 Writing có đáp án

Bài 1: Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage.

    When you are in Singapore, you can go about (1) _________ taxi, by bus, or by underground. I myself prefer the underground (2) _________ it is fast, easy and cheap. There are (3) _________ buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) _________ and without many stops, especially on the Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) _________ taxis or buses. If you do not know Singapore very (6) _________, it is difficult (7) _________ the bus you want. You can (8) _________ a taxi, but it is (9) _________ expensive than the underground or a bus. On the underground, you find good maps that tell you the names of the stations and (10) _________ you how to get to them, so that it is easy to find you away.

Question 1: A. at          B. in         C. by

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Khi bạn ở Singapore, bạn có thể đi lại bằng taxi, bằng xe buýt hoặc bằng tàu điện ngầm.

Question 2: A. bus         B. because         C. when

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Bản thân tôi thích tàu ngầm bởi vì nó nhanh, dễ dàng và rẻ.

Question 3: A. many         B. a lot         C. few

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Có rất nhiều xe buýt và taxi ở Singapore.

Question 4: A. quick          B. quickly          C. quicker

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Người ta không thể lái xe dọc theo con đường nhanh chóng và không có nhiều điểm dừng, đặc biệt là vào sáng thứ Hai

Question 5: A. so         B. like         C. than

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Do đó, tàu điện ngầm thường nhanh hơn taxi hoặc xe buýt.

Question 6: A. well         B. good         C. fine

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Nếu bạn không biết Singapore lắm ….

Question 7: A. to find         B. find          C. finding

Đáp án: A

Dịch nghĩa: …. thật khó khăn để tìm thấy xe buýt bạn muốn.

Question 8: A. go         B. take          C. get

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Bạn có thể bắt một chiếc taxi ….

Question 9: A. less         B. more         C. most

Đáp án: B

Dịch nghĩa: …. nhưng nó đắt hơn so với tàu điện ngầm hoặc xe buýt.

Question 10: A. give         B. talk          C. show

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Ở dưới lòng đất, bạn tìm thấy những bản đồ tốt cho bạn biết tên của các trạm và chỉ cho bạn cách đến đó, để bạn dễ dàng tìm thấy bạn.

Bài 2: Choose the best answer.

Question 1: I_____ in Jakarta. I've lived here all my life.

A. am used to living

B. used to living

C. use to live

D. am used to live

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi quen sống ở Jakarta. Tôi đã sống ở đây cả đời rồi.

Question 2: Jane_____ for the telephone company, but now she has a job at the post office.

A. used to working

B. used to work

C. is used to working

D. am used to work

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Jane đã từng làm việc cho 1 công ty điện thoại, nhưng bây giờ cô ấy có 1 công việc ở bưu điện.

Question 3: This work doesn’t bother me. I _____ hard. I've worked hard all my life.

A. used to working

B. used to work

C. am used to working

D. am used to work

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Công việc này không làm phiền tôi đâu. Tôi quen với việc làm việc chăm chỉ. Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời rồi.

Question 4: Dick_____ a moustache, but he doesn't any more. He shaved it off because his wife didn't like it.

A. used to having

B. is used to having

C. was used to having

D. used to have

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Dick đã từng có ria mép, nhưng anh không còn nữa. Anh cạo nó đi vì vợ anh không thích nó.

Question 15: When I was a child, I _____ anyone 40 was old.

A. used to think

B. was used to thinking

C. used to thinking

D. was used to think

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi nghĩ bất cứ ai 40 tuổi đều già

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-traffic.jsp