Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 9 Reading có đáp án

UNIT 9: Festivals around the world

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 9 Reading có đáp án

Bài 1. Read the text and then choose the best answer A, B, C, or D.

Visit the Edinburgh Festival

Every year, thousands of people come to Edinburgh, the capital city of Scotland, to be part of the Edinburgh Festival. For three weeks every August and September the city is filled with actors and artists from all over the world. They come to Edinburgh for the biggest arts festival in Britain. During this time, the streets of the city are alive with music and dance from early in the morning untill late at night. You can even see artists painting pictures on the streets.

Tens of thousands of tourists come to the festival to see new films and plays and to hear music played by famous musicians. This year, you can see over five hundred performances with actors from more than forty countries.

The tickets for these performances are quite cheap, and it is usually easier to see your favourite star in Edinburgh than it is in London. So come to Edinburgh next summer!

Question 1: How many people come to attend the Edinburgh Festival every year?

A. Thousand people

B. Thousands of people

C. Some people

D. Few people

Đáp án: B

Thông tin: Every year, thousands of people come to Edinburgh.

Dịch nghĩa: Mỗi năm, có hàng ngàn người đến Edinburgh.

Question 2: How long does the Edinburgh Festival last?

A. Two months

B. Three months

C. Three weeks

D. For 3 weeks every August and September

Đáp án: D

Thông tin: For three weeks every August and September the city is filled with actors and artists from all over the world.

Dịch nghĩa: Trong ba tuần vào tháng Tám và tháng Chín, thành phố có rất nhiều diễn viên và nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới.

Question 3: What can you even see artists doing on the streets?

A. Playing the guitar on the streets

B. Singing songs on the streets

C. Painting pictures on the streets

D. Dancing on the streets

Đáp án: C

Thông tin: You can even see artists painting pictures on the streets.

Dịch nghĩa: Bạn thậm chí có thể nhìn thấy các nghệ sĩ vẽ tranh trên đường phố.

Question 4: How many performances can people see this year?

A. Tens of thousands

B. Thousands

C. Some people

D. Over five hundreds

Đáp án: D

Thông tin: This year, you can see over five hundred performances with actors from more than forty countries.

Dịch nghĩa: Năm nay, bạn có thể xem hơn năm trăm buổi biểu diễn với các diễn viên từ hơn bốn mươi quốc gia.

Question 5: How much are the tickets for these performances?

A. Very cheap

B. Very expensive

C. Not cheap

D. Not quite expensive

Đáp án: A

Thông tin: The tickets for these performances are quite cheap…

Dịch nghĩa: Vé cho các buổi biểu diễn này khá rẻ …..

Bài 2. Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage.

Yesterday, Carlos went (1) ……………… La Tomatina. The festival is held on were the last Wednesday of August every year in Būnol, Spain. (2) ……………… were thousands of people there. In the morning, many people tried (3) ……………… up the pole to get the ham. At 11 a.m, they (4) ……………… a jet from the water cannons and the chaos began. Bags of tomatoes from trucks were (5) ……………… to the crowds, and they began throwing tomatoes at one another. They all had to wear goggles (6) ……………… their eyes.

After one hour, they saw another jet and stopped (7) ……………… The whole town square (8) ……………… red with rivers of tomato juice. Finally, they tried tomato Paella, a (9) ……………… Spanish rice dish. Together with local people and tourists, they enjoyed the (10) ……………… food and drinks.

Question 1: A. At              B. in              C. To

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Hôm qua, Carlos đã đến La Tomatina.

Question 2: A. There              B. They              C. That

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Có hàng nghìn người ở đó.

Question 3: A. to climb              B. climb              C. climbing

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Vào buổi sáng, nhiều người đã cố gắng trèo lên cột để lấy giăm bông.

Question 4: A. see              B. saw              C. seen

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Vào lúc 11 giờ sáng, họ thấy một máy bay phản lực từ vòi rồng và sự hỗn loạn bắt đầu.

Question 5: A. throw              B. threw              C. thrown

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Những túi cà chua từ xe tải bị ném vào đám đông, và họ bắt đầu ném cà chua vào nhau.

Question 6: A. to protect              B. protect              C. protected

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tất cả họ đều phải đeo kính bảo hộ để bảo vệ mắt.

Question 7: A. to throw              B. throw              C. throwing

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Sau một giờ, họ thấy một máy bay phản lực khác và ngừng ném.

Question 8: A. is              B. are              C. was

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Toàn bộ quảng trường thị trấn đẫm đỏ với những dòng nước ép cà chua.

Question 9: A. tradition              B. traditional              C. traditionally

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Cuối cùng, họ đã thử món cà chua Paella, món cơm truyền thống Tây Ban Nha.

Question 10: A. good              B. well              C. better

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Cùng với người dân địa phương và khách du lịch, họ thưởng thức các món ăn và đồ uống ngon.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-festivals-around-the-world.jsp