Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 9 Vocabulary and Grammar có đáp án

UNIT 9: Festivals around the world

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 9 Vocabulary and Grammar có đáp án

Bài 1. Find one odd word A, B, C or D.

Question 1: A. Tet holiday         B. Easter         C. Thanksgiving          D. Monday

Đáp án: D

Dịch nghĩa: A. Ngày Tết          B. Phục sinh         C. Lễ Tạ ơn          D. Thứ hai

Question 2: A. tired          B. joyful         C. delightful          D. happy

Đáp án: A

Dịch nghĩa: A. mệt mỏi         B. hoan hỉ         C. thú vị          D. hạnh phúc

Question 3: A. sausage          B. turkey         C. beef steak          D. Birthday cake

Đáp án: D

Dịch nghĩa: A. lạp xưởng          B. gà tây         C. bò nướng          D. bánh sinh nhật

Question 4: A. candle          B. lighting         C. lantern          D. moon

Đáp án: B

Dịch nghĩa: A. nến         B. đèn điện         C. đèn lồng          D. trăng

Question 5: A. sibling         B. cousin         C. friend          D. relative

Đáp án: C

Dịch nghĩa: A. anh chị em ruột         B. anh em họ         C. bạn bè          D. họ hàng

Bài 2. Choose the correct option for each gap in the sentences.

Question 1: ……………. festival do you choose? - I choose Elephant Race Festival.

A. What B. How

C. Which D. When

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Bạn chọn lễ hội nào? - Tôi chọn Lễ hội đua voi.

Question 2: He thinks elephants are………..animals.

A. fascinated            B. fascinating

C. fascinates            D. fascinate

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ voi là những động vật thú vị.

Question 3: It must be amazing ……… elephants racing.

A. see            B. to see

C. seeing            D. saw

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Thật tuyệt khi xem đua voi.

Question 4: La Tomatina is ………..in Spain, in a small town.

A. holds            B. hold

C. holding            D. held

Đáp án: D

Dịch nghĩa: La Tomatina đuộc tổ chức ở Tây Ban Nha, tại một thị trấn nhỏ.

Question 5: La Tomatina is a seasonal ……….. to celebrate the tomato harvest.

A. celebration            B. parade

C. festival            D. game

Đáp án: C

Dịch nghĩa: La Tomatina là một lễ hội theo mùa để ăn mừng vụ thu hoạch cà chua.

Question 6: ………..do you like about La Tomatina?

A. What            B. Which

C. When            D. Why

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Bạn thích gì ở lễ hội La Tomatina?

Question 7: Do you ……………. anything about music festival called Burning Man?

A. like           B. know

C. understand            D. have

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Bạn có biết gì về lễ hội âm nhạc mang tên Burning Man không?

Question 8: ……………. do people do at Burning Festival?

A. Which            B. What

C. Why            D. How

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Mọi người làm gì ở Burning Festicval?

Question 9: ……………. often is Burning Festival held? - It's held every year.

A. Which            B. When

C. What            D. How

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Lễ hội đốt thường được tổ chức bao lâu 1 lần? - Nó được tổ chức hàng năm

Question 10: ……………. does the teacher say La Tomatina sounds unusual? - Because people throw tomatoes at each other for one hour at the festival.

A. What            B. When

C. Why            D. How

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Tại sao giáo viên nói La Tomatina nghe có vẻ bất thường? - Vì mọi người ném cà chua vào nhau trong một giờ tại lễ hội.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-festivals-around-the-world.jsp