Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 9 Writing có đáp án

UNIT 9: Festivals around the world

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 9 Writing có đáp án

Bài 1. Choose A, B, C or D for each gap in the following sentences.

Question 1: Linh often uses her headphones when she listens to music ______ her parents don’t like loud noise.

A. so              B. but

C. because              D. and

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Linh thường sử dụng tai nghe khi nghe nhạc vì bố mẹ cô không thích ồn ào.

Question 2: Ngoc loves_______ outdoors with trees and flowers.

A. to be              B. be

C. X              D. being

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Ngọc thích ở ngoài trời với cây và hoa.

Question 3: I think 10 years from now more people_______ going to work by bicycles.

A. to enjoy              B. enjoy

C. enjoying              D. will enjoy

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ rằng 10 năm nữa, nhiều người sẽ thích đi làm bằng xe đạp.

Question 4: He ate a lot of fried food so he___________ fat quickly.

A. get              B. got

C. gets              D. will get

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Anh ấy đã ăn rất nhiều đồ chiên rán nên anh ấy nhanh chóng béo lên.

Question 5: The Japanese eat a lot of fish and healthy food, ____ they live for a long time

A. so              B. because

C. or              D. but

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Người Nhật ăn rất nhiều cá và thực phẩm tốt cho sức khỏe, nên họ sống lâu.

Question 6: Lan _________ English for more than a year but she can speak it very well.

A. learns              B. learn

C. learned              D. has learned

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Lan đã học tiếng Anh hơn một năm nhưng cô ấy có thể nói rất tốt.

Question 7: You should watch less TV because looking at screen for too long __________ your eyes.

A. hurt              B. hurts

C. is hurting              D. to hurt

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Bạn nên xem TV ít hơn vì nhìn vào màn hình quá lâu làm tổn thương mắt của bạn

Question 8: Go Green _______ people to recycle rubbish, such as glass, cans and paper.

A. to encourage              B. encourage

C. encouraged              D. has encouraged

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Go Green khuyến khích mọi người tái chế rác, như thủy tinh, lon và giấy.

Question 9: Be a Buddy has ___________ education for street children.

A. give              B. spent

C. provided              D. helped

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Be a Buddy mang tới giáo dục cho trẻ em lang thang.

Question 10: He ___________ books for poor children for years.

A. has collected             B. collects

C. is collecting             D. collected

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Cậu ấy đã nhon nhặt sách cho trẻ em nghèo được nhiều năm.

Bài 2. Match the first halves in culumn A with the second ones in column B to make sentences

A B
1. The “festival of lights” is a. when he was at primary school.
2. He used to go to school on foot b. before you cross the street.
3. We must always obey traffic c. another name for Diwali.
4. Wait for the traffic light to turn green d. that he couldn’t sleep last night.
5. The boy was so frightened by the film e. for our safety

Question 1: The “festival of lights” is ______.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Lễ hội ánh sáng là tên gọi khác của Diwali

Question 2: He used to go to school on foot ______.

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Anh ấy từng đi bộ đến trường khi còn học tiểu học.

Question 3: We must always obey traffic ______.

Đáp án: E

Dịch nghĩa: Chúng ta phải tuân thủ luật giao thông vì an toàn của chúng ta.

Question 4: Wait for the traffic light to turn green ______.

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Hãy đợi đèn chuyển xanh trước khi qua đường.

Question 5: The boy was so frightened by the film ______.

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Cậu bé sợ bộ phim đến nỗi đêm không ngủ được.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-festivals-around-the-world.jsp