Bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 1: My Friends

Bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

Đề bài Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question : 1

A. public

B. humorous

C. lucky

D. under

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question : 2

A. friend

B. enough

C. planet

D. extremely

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

Question : 3

A. sociable

B. carry

C. Mercury

D. curly

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question : 4

A. kitchen

B. check

C. character

D. watch

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

Question : 5

A. photograph

B. enouph

C. althouph

D. lauph

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C là âm câm các đáp án còn lại phát âm là /f/

Question : 6

A. introduce

B. lift

C. silly

D. right

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /aɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

Question : 7

A. grocery

B. blond

C. sociable

D. photograph

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Đề bài Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question : 8

A. planet

B. curly

C. lucky

D. extreme

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question : 9

A. principle

B. sociable

C. introduce

D. humorous

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question : 10

A. public

B. exchange

C. carry

D. friendly

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question : 11

A. enough

B. planet

C. silly

D. cousin

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question : 12

A. grocery

B. encounter

C. advantage

D. commercial

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question : 13

A. photograph

B. principle

C. interview

D. employee

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question : 14

A. extreme

B. enough

C. listen

D. convey

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question : 15

A. character

B. extremely

C. sociable

D. grocery

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-my-friends.jsp