Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 1 (có đáp án): Reading

Unit 1: My Friends

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 1 (có đáp án): Reading

Đề bài Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

Hi everyone, I’m Peter. I’m from Australia. Let me introduce my cousin, Tuan. We are the same age. He has short black hair. He is really sociable so I love playing with him. He says there are four seasons in the North of Vietnam. He likes spring most. In the spring, it is warm and sometimes there are drizzles. In the summer, it’s hot but there are many kinds of fruits. He lives in the countryside so the air is very cool and fresh. He enjoys flying kites every afternoon. Sometimes he goes fishing or swimming. He doesn't like the winter because the weather is very cold.

Question : 1

Tuan is Peter’s cousin.

A. True

B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Hi everyone, I’m Peter. I’m from Australia. Let me introduce my cousin, Tuan”.

Dịch: Chào mọi người, mình là Peter. Mình đến từ Úc. Để mình giới thiệu em họ của mình, Tuấn.

Quảng cáo

Question : 2

Tuan is not sociable enough for Peter to play with.

A. True

B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “He is really sociable so I love playing with him.”.

Dịch: Tuấn rất thân thiện hoà đồng nên mình rất thích chơi cùng.

Question : 3

Tuan’s favorite season is winter.

A. True

B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “He likes spring most.”.

Dịch: Anh ấy thích mùa xuân nhất.

Question : 4

There are drizzles in the spring.

A. True

B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “In the spring, it is warm and sometimes there are drizzles.”.

Dịch: Vào mùa xuân, tiết trời ấm áp và thỉnh thoảng có mưa phùn.

Quảng cáo

Question : 5

: He doesn't like the winter because the weather is very cold.

A. True

B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “He doesn't like the winter because the weather is very cold”.

Dịch: Cậu ấy không thích mùa đông vì thời tiết rất lạnh.

Đề bài Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Johnson __________ (6) a student. He’s 12 years old. He studies at Ba Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (7) home for school at 6.30 a.m. He lives quite near the school, _________ (8) he usually walks to school with some of his friends. But today his father ___________ (9) him to school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry and English. __________ (10) school, he often plays volleyball in the school field.

Question : 6

A. is        B. are        C. am        D. be

Đáp án: A

Giải thích: Câu ở thời hiện tại đơn với chủ ngữ số ít

Dịch: Johnson là một học sinh.

Question : 7

A. left        B. leave        C. is leaving        D. leaves

Đáp án: D

Giải thích: Câu chia ở hiện tại đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến nơi nào

Dịch: Cậu ấy thường rời nhà đi học lúc 6:30 sáng.

Question : 8

A. yet        B. for        C. so        D. but

Đáp án: C

Giải thích: So: nên, vì thế

Dịch: Cậu ấy sống khá gần trường, vì thế cậu ấy thường đi bộ với một vài người bạn.

Question : 9

A. is driving       B. drive

C. drives        D. driving

Đáp án: A

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì có mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng hôm nay bố cậu ấy đang đưa cậu ấy đến trường.

Question : 10

A. Before        B. After

C. During        D. When

Đáp án: B

Giải thích: After school: sau giờ học

Dịch: Sau giờ học, cậu ấy thường chơi bóng chuyền trên sân thể chất.

Đề bài Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast and go to school. My school is not very far from my house so I often go to school on foot. But today I ride my bike because I want to attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question :

Đáp án:

Giải thích:

Question : 11

What does Mary do?

A. a teacher        B. a farmer

C. a student        D. a driver

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là một học sinh.

Question : 12

How old is she?

A. 9        B. 10        C. 11        D. 12

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “I’m twelve years old.” Dịch: Tôi 12 tuổi.

Question : 13

What time does she get up in the morning?

A. half past five

B. five forty-five

C. a quarter to six

D. six o’clock

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”

Dịch: Mỗi sáng tôi dậy lúc 5:30.

Question : 14

How is she getting to school today?

A. on foot

B. by bike

C. by car

D. by bus

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “… today I ride my bike…”

Dịch: …hôm nay tôi đi xe đạp…

Question : 15

What subjects does she like?

A. Geography

B. Literature

C. English

D. Both B & C

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “I love English so much.”

Dịch: Tôi yêu tiếng Anh lắm.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-my-friends.jsp