Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết1. Phương pháp giải

Quảng cáo

Dựa vào định luật phóng xạ để tìm chu kì bán rã

Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Tương tự với độ phóng xạ thì cũng tìm ra được chu kì bán rã như trên

2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm thì còn lại 1/16 khối lượng ban đầu của nó. Chu kì bán rã của chất đó là

A. 3 năm

B. 4,5 năm

C. 9 năm

D. 48 năm

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án A

Câu 2:Sau thời gian t, độ phóng xạ của một chất phóng xạ β- giảm 128 lần. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án C

Câu 3:Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

A. 12 giờ.

B. 8 giờ.

C. 6 giờ.

D. 4 giờ.

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Quảng cáo

Câu 4:Trong khoảng thời gian 4h có 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị đó là:

A. 1h

B. 3h

C. 4h

D. 2h

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án D

Câu 5:Đồng vị Cacbon Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 phóng xạ β và biến thành nito (N). Viết phương trình của sự phóng xạ đó. Nếu cấu tạo của hạt nhân nito. Mẫu chất ban đầu có 2x10-3 g Cacban Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 . Sau khoảng thời gian 11200 năm. Khối lượng của Cacbon Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 trong mẫu đó còn lại 0.5 x 10-3 g . Tính chu kì bán rã của cacbon Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 .

A. 6000 năm

B. 5600 năm

C. 7200 năm

D. 2600 năm

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Câu 6:Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

A. 50 s.

B. 25 s.

C. 400 s.

D. 200 s.

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án A

Quảng cáo

Câu 7:Ban đầu có một mẫu Po210 nguyên chất có khối lượng 1 (g). Cứ mỗi hạt khi phân rã tạo thành 1 hạt α. Biết rằng sau 365 ngày nó tạo ra 89,6 (cm3) khí Hêli ở (đktc). Chu kì bán rã của Po là

A. 138 ngày.

B. 136 ngày.

C. 137 ngày.

D. 139 ngày.

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án A

Câu 8:Một mẫu U238 có khối lượng 1 (g) phát ra 12400 hạt anpha trong một giây. Tìm chu kì bán rã của đồng vị này. Coi một năm có 365 ngày, số avogadro là 6,023.1023.

A. 4,4 (tỉ năm).

B. 4,5 (tỉ năm).

C. 4,6 (tỉ năm).

D. 0,45 (tỉ năm).

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Câu 9:Một đồng vị phóng xạ A lúc đầu có 2,86.1026 hạt nhân. Trong giờ đầu tiên có 2,29.1025 hạt bị phân rã. Chu kì bán rã đồng vị A là

A. 8 giờ 30 phút

B. 8 giờ 15 phút

C. 8 giờ

D. 8 giờ 18 phút

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án D

Câu 10:Ban đầu có một mẫu 210 Po nguyên chất có khối lượng 1(g). Cứ mỗi hạt khi phân rã tạo thành 1 hạt α. Biết rằng sau 365 ngày nó tạo ra 89,6 cm3 khí Heli ở điều kiện tiêu chuẩn. Chu kì bán rã của Po là

A. 138,3 ngày

B. 138,2 ngày

C. 138,1 ngày

D. 138,0 ngày

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án C

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


hat-nhan-nguyen-tu.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác